Novice

Renault pozdravlja nove ukrepe francoske države

 

 

V času, ko je kreditna kriza v polnem razmahu, je posojilo v višini 3 milijard evrov, ki ga je odobrila francoska država, še posebej dobrodošlo. Skupaj s prizadevanjem celotnega podjetja bo to posojilo Renaultu omogočilo, da se krizi zoperstavi in predvsem, da lahko financira svoje strateške projekte v Franciji in razvoj ekoloških vozil, torej vozil z nizkim izpustom CO2 oz. brez izpusta CO2.

 

? S posojilom, ki nam ga je odobrila francoska država, smo zelo zadovoljni. Zaradi izredne krize, ki je zajela celotno avtomobilsko industrijo, je bil dostop do kredita nujen za zagotovitev podpore tako dejavnosti našega podjetja kot dejavnosti celotne avtomobilske veje. Posojilo nam bo omogočilo, da bomo lahko nadaljevali z razvojem in naložbami na področju trajne mobilnosti,? je izjavil predsednik Renaulta Carlos Ghosn.

 

Poleg tega je francoska država banki RCI odobrila zvišanje posojila SFEF s 500 milijonov evrov na milijardo evrov. S tem je banki omogočila, da ohrani konkurenčno kreditno ponudbo za svoje stranke.

 

Renault kot odgovorno podjetje, ki je svojim strankam v Franciji na voljo že 110 let, je obnovil zavezo, ki jo je septembra 2008 izrekel Carlos Ghosn, in sicer da v prihajajočih letih ne bo zaprl tovarn za sestavo vozil v Franciji. Renault bo do leta 2012 industrijsko aktivnost v Franciji podkrepil z začetkom prodaje petih novih modelov in popolnoma novega motorja. Takoj ko bodo zagotovljeni pogoji za dobičkonost, pa bo tržišču ponudil tudi vozilo na izključno električni pogon.

 

Renault si predvsem v Franciji prizadeva razvijati sisteme in tehnologije za izdelavo okolju prijaznejših vozil. Prizadeva pa si tudi zagotoviti sredstva za raziskave, inženiring in potrebne preizkuse. Razvil bo tudi srednjeročne partnerske programe s partnerskimi dobavitelji opreme in preučil možnost vzpostavitve enote za raziskave na področju vozil na električni pogon ter tovarne za proizvodnjo akumulatorjev.

 

Renault bo prihodke tovarne prednostno namenil povečanju lastnih sredstev in naložb ter si tako zagotovil vsa potrebna sredstva za razvoj.

 

Tudi odločitev francoskega predsednika o ukinitvi poslovnega davka leta 2010 bo prispevala k okrepitvi konkurenčnosti Renaulta v Franciji. Poleg tega se podjetje zavezuje, da bo do junija 2009 v sodelovanju z državo in socialnimi partnerji preverilo pogoje za uveljavitev skupnih prizadevanj, ki vodijo k strukturiranem dohitevanju konkurentov in ponovnemu povečanju francoskega deleža na področju evropske proizvodnje vozil. 

 

Kratkoročno bo Renault naredil vse potrebno, da bo ohranil delovna mesta in kompetence, tako v tovarnah kot v raziskovalnih centrih, v inženiringu in pri preizkusih. Prav tako pa v letu 2009 ne bo izvedel programa prestrukturiranja v svojih avtomobilskih tovarnah v Franciji. Poleg tega bo Renault še naprej sodeloval z državo in socialnimi partnerji, da bi v času trajanja krize skupaj zagotovili pogoje za izvajanje delnih aktivnosti, ki bodo sprejemljivi za vse.

 

Nenazadnje pa Renault ne more napredovati brez zanesljivih dobaviteljev. Skupina Renault je zato že skrajšala plačilne roke, in sicer z 90 na 60 dni v skladu z zakonom o ekonomski modernizaciji. Prav tako pa namerava povečati svojo podporo podjetjem v avtomobilskem sektorju, in sicer:

.      z aktivnim prispevkom k uveljavljanju t.i. listine za avtomobilsko industrijo;

.      z uveljavitvijo kodeksa o dobrih praksah in konkurenčnosti, ki je bil sporazumno sprejet s strani CCFA in predstavnikov dobaviteljev opreme ter podizvajalcev;

.      s podvojitvijo prispevkov, namenjenim avtomobilskim naložbenim skladom (Fonds d?Investissement Automobile), ki bodo odslej znašali 200 milijonov evrov, da bi tako zagotovil operacije združevanja, potrebne za razvoj podjetij, ki so konkurenčna v svetovnem merilu.

 

V teh novih okoliščinah se celotno podjetje aktivno udejstvuje, da bi krizo premagalo in iz nje izstopilo kar se da ?zdravo?. Da bi se to uresničilo, Renault nadaljuje s svojim delom na strateških smernicah: uvrstitev med najboljše tri proizvajalce po kakovosti (TOP 3), rast na mednarodnih trgih in trajna mobilnost.