Novice

SODIŠ?E V ZDA SE JE ODLO?ILO ZA VARNOST

V Ameriki je sodiš?e prisodilo kar 14,4 milijona dolarjev moškemu in družini, ki so bili z Nissan Maximo letnik 1995 udeleženi v prometni č. Avtomobil se je ob čnju namre? nerazumljivo čo deformiral in tako čtu družine zadal tako hude poškodbe, da je paraliziran in ima mentalne sposobnosti leto dni starega otroka. Sodiš?e je tako razsodilo, ker se je isti avtomobil za evropsko tržiš?e prodajal z dodatnimi čtvami, ki pa jih na ameriškem trgu do čga leta niso vgradili. Sklep sodiš?a je bil, da morajo avtomobilski proizvajalci tehnologijo, ki jo imajo na razpolago na ču varnosti vgraditi v avtomobile ne glede na tržiš?e, da bi ?im bolje zaš?itili potnike v vozilu. Naša replika na ugotovitev: še nedolgo tega so se avtomobili tudi v Evropi čo opremljali ? zahodna Evropa (na primer Nčja, Švica, Belgija) je dobila bogatejše paket opreme in vso takrat razpoložljivo varnostno opremo, ker je imela strožje standarde. Upamo, da so do sedaj vzhodna in zahodna življenja že enako vredna