Novice

Povečanje obsega proizvodnje v Revozu

 

 

 

    V Revozu bodo, potem ko so bili v začetku novembra 2008 zaradi poslabšanega povpraševanja primorani skrčiti obseg proizvodnje na dve izmeni in pol ter uvesti določeno število nedelovnih dni, od srede aprila 2009 prešli s trenutne dnevne proizvodnje okoli 750 vozil na okoli 880 vozil, za kar bodo za določen čas zaposlili okoli 150 novih sodelavcev. Povečan obseg proizvodnje je predvsem odgovor na večje število naročil iz Nemčije.

 

V trenutnih kriznih razmerah je nemogoče natančno predvidevati, koliko časa bomo povečan obseg proizvodnje lahko obdržali. Je pa takojšnje in ustrezno prilagajanje proizvodnje ključno za uspešnost poslovanja podjetja. 

      

Nova delovna mesta so v neposredni proizvodnji, in sicer v nočni izmeni. Med novozaposlenimi bo večina moških, nekaj pa tudi žensk, zahtevana je osnovnošolska izobrazba. Tudi tokrat se bomo pri zaposlovanju prednostno obrnili na Zavod za zaposlovanje Republike