Tehnika - novosti

V Sloveniji kupujemo avtomobile s preveč emisijami CO2

Vozila prvič registrirana v letu 2008 so izpustila v ozračje več kot 152.000 ton CO2

 

Objavljamo rezultate društva Planet Zemlja, ki se je odločilo v spremenjeni obliki nadaljevati akcijo Planetu Zemlja prijazno vozilo, ki soo jo začeli izvajati konec leta 2007. V letošnjem letu so akcijo zasnovali povsem na novo, za uvod pa so se odločili opraviti temeljito analizo nakupnih navad glede osebnih motornih vozil v državi.

 

Za osnovo analize so izbrali javno dostopne podatke Ministrstva za notranje zadeve o prvič registriranih  osebnih motornih vozilih v letu 2008 v Sloveniji. Izbrali smo tri vzorčne mesece: januar 2008, junij 2008 in december 2008. V vzorcu je bilo zajetih 20.168 vozil, katerih podatki o registraciji so vključevali tudi podatke o emisijah CO2. Vseh prvič registriranih vozil v Sloveniji v letu 2008 je bilo po podatkih dostopnih na spletnih straneh MNZ 95.713. Ker gre za vzorec, ki presega petino vseh registriranih vozil v Sloveniji, v društvu menijo, da odraža dejansko stanje pri prodaji osebnih motornih vozil v Sloveniji v letu 2008.

 

Analiza je pokazala, da je povprečna emisija vseh prvič registriranih osebnih vozil v Sloveniji leta 2008 kar 159 g/km. To v praksi pomeni, da so samo v letu 2008 prvič registrirana vozila, če so vozniki z njimi prevozili 10.000 kilometrov, v zrak izpustila več kot 152.000 ton CO2. Ker gre  večinoma za novejša vozila od tistih, ki so vozila po naših cestah prej, lahko sklepamo, da je slika emisij vseh osebnih motornih vozil v Sloveniji še bistveno slabša.

 

Če predvidevamo, da je življenjska doba avtomobila 10 let, bi to pomenilo, da bi samo za nevtralizacijo izpustov CO2 lani na novo registriranih vozil morali v Sloveniji zasaditi več kot 1.520 hektarov novih gozdov, saj drevo v svoji celotni življenjski dobi absorbira približno eno tono CO2.

 

 

Statistična obdelava podatkov po posameznih razredih emisij CO2 pokaže dejstvo, da so tržni deleži vozil do 130 g/km ? torej standarda, ki ga za predpisuje Evropska komisija za leto 2012, zelo skromni, saj je bilo v teh razredih registriranih komaj 10,77 odstotka vozil. V Sloveniji najpogosteje kupujemo vozila z emisijami od 131 do 160 g/km, ki so med prvič registriranimi predstavljala 56,37 odstotni delež. Delež vozil z emisijami med 161 in 200 g/km je prav tako visok ? skoraj četrtina, oziroma 24,72 odstotka. Kar 8,38 odstotka lani prvič registriranih vozil v Sloveniji ima emisije CO2 višje od 201 g/km.

 

Rekorder med statistično zajetimi vozili je vozilo znamke Bentley Continental Flying Spur z emisijami 410 g/km. Če je lastnik s tem vozilom prevozil 10.000 kilometrov, je okolje obremenil z več kot 4 tonami CO2.

 

 

STATISTIKA PRVIČ REGISTRIRANIH VOZIL V SLOVENIJI 2008 PO EMISIJAH

 

Vzorec: 20.168 osebnih motornih vozil prvič registriranih v Sloveniji 2008

Obdelani meseci registracije: januar, junij, december 2008

 

 

 

EMISIJE

DELEŽ V %

ŠTEVILO ZAJETIH V OBDELAVO

80 - 90

0,02

4

91 - 100

0,005

1

101 - 110

0,26

126

111 - 120

3,82

770

121 - 130

6,31

1272

131 - 140

19,66

3965

141 - 150

18,36

3703

151 - 160

18,35

3700

161 - 170

8,92

1798

171 - 180

7,48

1508

181 - 190

4,51

910

191 - 200

3,81

769

201 - 250

3,81

1319

nad 251

1,84

372

 

Številni strokovnjaki, nevladne organizacije in mediji so v zadnjih letih vložili precej energije v ozaveščanje kupcev glede obremenjevanja okolja, ki ga povzročajo avtomobili in promet nasploh. V zadnjem letu so tudi številni proizvajalci v svojih reklamnih kampanjah promovirali zmanjševanje izpustov CO2 njihovih avtomobilov. Analiza pa kaže, da promocijske akcije vključno z akcijo društva Planetu Zemlja prijazno vozilo, niso imele posebnega prodajnega učinka. Še posebej se to kaže v razredih, v katerih prodajo večje število istega modela vozil, saj te modelne različice niso dosegle niti 5 odstotnega deleža znotraj istega modela vozila. Nekoliko ironično bi lahko zapisali, da predstavljajo vozila, ki manj obremenjujejo okolje v teh razredih prej statistično zajeto ?pomoto? kupcev, kot resen trženjski pristop prodajalcev.

 

Potrebno je tudi zapisati, da so bila v statistični obdelavi zajeta tudi v Sloveniji prvič registrirana starejša vozila, ki jih v glavnem uvažajo podjetja specializirana za uvoz rabljenih vozil, kar sliko deležev vozil, ki manj obremenjujejo okolje še dodatno pokvari. Društvo pa kljub temu poziva uradne zastopnike blagovnih znamk v Sloveniji, da ponovno razmislijo o cenovni politiki vozil z manjšimi emisijami CO2 in tudi o načinih njihove promocije ter prodajnih metodah, saj dosedanje niso učinkovite. Nenazadnje jim ta razmislek narekuje tudi globalna finančna kriza, saj so manjše emisije CO2 neposredno povezane tudi z manjšo porabo goriva avtomobilov ter zato nižjimi stroški uporabe vozila za kupca.

 

Analiza nakupnih navad v Sloveniji za leto 2008 torej kaže, da imajo akcije ozaveščanja kupcev omejen doseg, prodajalci avtomobilov pa prav tako omejen interes. Na potezi je zato predvsem država, ki mora po našem mnenju v najkrajšem času sprejeti ukrepe, ki bodo stimulirali nakup racionalnejših modelov vozil, saj je avtomobilska industrija, kot je razvidno iz analize pri okolju manj neprijaznih modelnih različicah, še daleč od tega, da bi primerno izkoristila že obstoječe tehnološke potenciale. Časa za počasno prilagajanje strategij pa zmanjkuje.

 

Zato predlagajo Vladi Republike Slovenije in vsem parlamentarnim strankam čimprejšnji razmislek o primerni spremembi zakonodaje, ki bo znižala cene vozil z manjšimi izpusti CO2 in manjšim obremenjevanjem okolja v drugih kategorijah. Po našem mnenju mora biti poudarek na spremembi davka na motorna vozila, ki morajo vključevati nižje stopnje za vozila, ki manj obremenjujejo okolje in bistveno višje za tista, ki ga obremenjujejo visoko nad povprečjem. Prav tako bi morali sprejeti ukrepe, ki bi stimulirali nakup dizelskih vozil s filtri prašnih delcev ter uporabo naravnega plina kot goriva za bencinske motorje. Obe rešitvi sicer ne vplivata na emisije CO2, a zmanjšujeta emisije prašnih delcev v ozračje. Društvo predlaga tudi razmislek o dodatni davčni stimulaciji za vozila, ki so izdelana iz večjega deleža materialov, ki jih je mogoče reciklirati, kot to določajo normativi.

 

V društvu Planet Zemlja so opravili tudi simulacije nekaterih možnih davčnih ukrepov na javnofinančne prihodke in ugotovili, da je mogoče vzpostaviti tak sistem stimulacij, ki ne bi povzročil zmanjšanja javnofinančnih prihodkov. Seveda pa je ob teh ukrepih potrebno sprejeti tudi pravila, ki bodo omogočila, da se davčne stimulacije neposredno odražajo na znižanju cene vozil, ki ustrezajo kriterijem za davčne stimulacije.

 

www.planet-zemlja.org