Novice

Letno poročilo za leto 2008 skupine BMW Group

BMW Group sledi dolgoročnim ciljem

 

?         Številni ukrepi za zagotavljanje rasti.

?         Prednost imajo likvidnost, prost pretok denarja in gibljiva sredstva.

?         Na zaslužke skupine vpliva finančna in gospodarska kriza.

?         Zanesljive napovedi za leto 2009 v tem trenutku niso možne.

 

Kljub zahtevnim gospodarskim časom BMW Group sledi svojim dolgoročnim ciljem, ki jih je skupina zapisala v strategiji imenovani Strategy Number ONE. ?Leto 2009 bo prehodno leto, za katero zanesljivih napovedi zaenkrat ne moremo dati. Kljub temu ostajajo naši dolgoročni cilji za profitabilnost v letu 2012 nespremenjeni. V BMW Group si želimo ohraniti neodvisnost,? je izjavil predsednik uprave BMW AG Norbert Reithofer na današnji letni finančni novinarski konferenci v Münchnu.

BMW Group trenutno predvideva, da se bo prodaja na avtomobilskih trgih v letu 2009 zmanjšala za 10 do 20 odstotkov. Predsednik uprave BMW AG Norbert Reithofer pričakuje, da se bo gospodarstvo okrepilo v letu 2010: ?Za takrat tudi pričakujemo dodaten zagon na podlagi naših prenovljenih produktov. Ta trend se bo dodatno okrepil med letoma 2010 in 2012 s prihodom novih modelov najbolj prodajanih avtomobilov.?

Družba je predhodno na podlagi izračuna dobička iz poslovanja (EBIT) v avtomobilskem segmentu za leto 2012 napovedala donos na vloženi kapital v višini 26 odstotkov in donos na prodajo v višini 8 do 10 odstotkov. Da bi lahko te cilje izpolnila in čim bolj zmanjšala vpliv trenutnih gospodarskih razmer se je BMW Group hitro odzvala in v zadnjih nekaj tednih in mesecih uvedla številne ukrepe, ki so predvsem usmerjeni k finančni stabilnosti in inovativnim prednostim družbe.

BMW Group verjame, da je zdrava finančna osnova tisto, kar zagotavlja družbi delovanje. Prav zato družba daje prednost likvidnosti, prostemu pretoku denarja in gibljivim sredstvom ter tudi fiksnim stroškom in investicijskim odhodkom. BMW Group dosledno upošteva začrtane strukture stroškov in še naprej izboljšuje učinkovitost.

Inovativne prednosti BMW Group se odražajo v inovativnih, revolucionarnih in privlačnih izdelkih, ki jih stranke želijo danes in jih bodo želele tudi v prihodnosti. Družba BMW Group je v celotni avtomobilski industriji vodilna na področju zmanjšanja izpustov CO2. S povprečjem izpusta 156 gramov CO2 na kilometer ima flota avtomobilov BMW Group v Evropski Uniji precej nižje emisije kot avtomobili drugih proizvajalcev v premium segmentu. Poraba goriva se je od leta 1995 do leta 2008 zmanjšala za 27 odstotkov. Noben drug proizvajalec ni izpustov CO2 zmanjšal za toliko kot BMW Group.

Bistvene izboljšave na področju poslovanja v letu 2008

BMW Group se je v težavnih razmerah na trgu v poslovnem letu 2008 odrezal dobro. Družba je uspela vpeljati izboljšave na področju poslovanja, čeprav je gospodarska klima močno vplivala na poročane rezultate za BMW Group v tem letu. Kot rezultat dodatnih ukrepov na področju preostanka vrednosti, ki so nastale zaradi šibkega trga rabljenih vozil, so se zaradi obveznosti do virov sredstev (skupaj 1.968 milijonov evrov) in stroškov za najem dodatne delovne sile v višini 455 milijonov zaslužki zaradi izjemnih izdatkov zmanjšali  za 2.423 milijonov evrov.

Dobiček pred finančnim poročanjem (izračun dobička iz poslovanja - EBIT) je pri BMW Group v letu 2008 padel na 921 milijonov evrov (2007: 4.212 milijonov evrov /-78,1%). Dobiček pred obdavčenjem je znašal 351 milijonov evrov (2007: 3.873 milijonov evrov /-90.9%), medtem ko je bil neto dobiček 330 milijonov evrov (2007: 3.134 milijonov evrov /-89,5%). Prihodki skupine so se zmanjšali relativno malo, na 53.197 milijonov evrov (2007: 56.018 milijonov evrov /-5.0%).


Galerija: