Novice

Prihodnost brez izpusta CO2, dogovor med Zvezo Renault-Nissan in družbo LeasePla

 

 

Vodilna evropska družba za upravljanje in vodenje voznih parkov ter vozil LeasePlan in Zveza Renault-Nissan sta sklenili dogovor o sodelovanju pri zagotavljanju mobilnosti brez izpusta izpušnih plinov (Zero-Emission Mobility), tj. iniciativa za prodajo vozil na električni pogon na globalnem trgu.

 

S podpisom pisma o nameri sta se partnerja zavezala proučevati možnosti in spodbujati uporabo vozil na električni pogon ter razviti različne načine prodaje tovrstnih vozil poslovnim kupcem, z večjimi voznimi parki. V pismu o nameri so določili tudi pogoje in obliko oskrbe z električnimi vozili družbe LeasePlan in njenih strank s strani Zveze.

 

Družba LeasePlan, s sedežem na Nizozemskem, deluje globalno, saj ima predstavništva v 30 državah in upravlja 1,4 milijona vozil. Je prva mednarodna družba za upravljanje vozil in voznih parkov, ki je za načrt trajnostnega upravljanje in delovanja GreenPlan pridobila certifikat TÜV Rheinland. Načrt GreenPlan je, na globalni ravni, družba LeasePlan predstavila leta 2007. Z njim podpira svoje stranke pri okoljevarstvenih prizadevanjih za zmanjšanje izpusta ogljikovega dioksida v njihovih voznih parkih.

 

Vahid Daemi, prvi mož LeasePlana pravi: ?Z večanjem zavedanja o okoljevarstvenih problemih želijo uporabniki službenih vozil spremeniti svoja obnašanja tako, da izbirajo ustrezna vozila in da spreminjajo svoje obnašanje med vožnjo. Zato se projekt, ki ga snujemo z Zvezo Renault-Nissan, sklada s strategijo, ki smo jo zasnovali z načrtom GreenPlan, ki je del našega celostnega delovanja in prizadevanj za večjo družbeno odgovornost družbe.?

 

?Zaveza družbe LeasePlan za zmanjšanje izpusta ogljikovega dioksida, je skladna z načrti ustvarjanja pogojev za mobilnost brez emisij,? je dejal Eric Nicolas, podpredsednik Nissan International SA in dodal, ?zato se veselimo sodelovanja za zagotovitev čistejše prihodnosti.?

 

Zveza Renault-Nissan je začela sodelovati v projektih za razvoj in uporabo vozil z ničelno stopnjo onesnaževanja (ZEV) v Kanagawi in Yokohami na Japonskem ter tudi v Izraelu, na Danskem, Portugalskem, Monaku, Veliki Britaniji, Franciji, Švici, Irski in Kitajski.

 

V ZDA zveza Renault-Nissan proučuje načine promocije mobilnosti z ničelno stopnjo onesnaževanja in razvoj infrastrukture za uporabo vozil na električni pogon v zveznih državah Tennessee in Oregon, v mestih Sonoma Country in San Diego v Kaliforniji ter Tucson in Phoenix v Arizoni.

 

Zveza Renault-Nissan je doslej sklenila partnerstva za razvoj in uporabo vozil na električni pogon na globalni ravni z 21 vladami, mestnimi oblastmi in drugimi organizacijami.

 

Renault

 

Skupina Renault je v letu 2008 dosegel 37.791 milijonov evrov prihodkov na globalni ravni. Razvija, izdeluje in prodaja avtomobile in lahka gospodarska vozila na svetovnih trgih. Prisotna je v 118 državah, v katerih prodaja vozila treh blagovnimi znamk ? Renault, Dacia in Samsung. Skupina Renault zaposluje na globalni ravni 129.000 ljudi.

 

Nissan

 

Nissan Motor Co. je v letu 2007 dosegel čistih prihodek v višini 10.824 trilijonov jenov. S posebej bogato in raznoliko ponudbo avtomobilov, pickupov, SUV in lahkih gospodarskih vozil blagovnih znamk Nissan in Infiniti je prisoten na vseh poglavitnih globalnih trgih. Družba zaposluje več kot 220.000 ljudi v mednarodnem merilu.

 

Zveza Renault-Nissan

 

Zveza Renault-Nissan je bila ustanovljena leta 1999. Leta 2008 je prodala 6.090.304 vozil. Cilj zveze je uvrstitev med tri vodilne izdelovalce vozil po merilih kakovosti, tehnologije in dobičkonosnosti.

 

LeasePlan Corporation N.V.

 

LeasePlan sestavlja rastoča mednarodna mreža družb, delujočih na področju vodenja, upravljanja ter zagotavljanja storitev za vozne parke ter vozila predvsem v operativnem lizingu. Na globalni ravni zaposluje LeasePlan 6.200 ljudi. Družba upravlja 1,4 milijona vozil z vrednostjo lizing pogodb v višini 14,2 milijarde evrov. LeasePlan je pridobil splošno licenco za bančništvo od Nizozemske centralne banke leta 1993. Družba je v neposredni lasti Skupine Volkswagen (50 %) Mubadala Development Company (25 %) in Skupine Olayan (25 %).

 

LeasePlan si prizadeva za dosego vodilnega položaja na vseh poglavitnih trgih na katerih deluje. Pri tem uveljavlja prednosti, ki izhajajo iz statusa banke, z osrednjo podporo finančnih aktivnostih skupine. V lasti LeasePlan je tudi zavarovalnica Euro Insurances, ki zagotavlja zavarovalniške storitve podjetjem v skupini, kot del njihove celostne ponudbe.

 

LeasePlan je vodilna družba v Evropi za vodenje in upravljanje vozil ter voznih parkov. Ob tem sodi med vodilne družbe na tem področju tudi v globalnem merilu, saj ima predstavništva v 30 državah in strateška partnerstva v baltskih državah in Južni Afriki. Družbe pod okriljem skupine, sodijo med najpomembnejše na svojem področju, oziroma imajo vodilno vlogo, na posameznih trgih.

 

LeasePlan ima dovolj široko geografsko razvejanost delovanja, za zagotavljanje globalnih storitev največjim multinacionalnim družbam. LeasePlan International ima pomembno vlogo pri prodaji in trženju mednarodnih storitev ter vodenju računov velikih mednarodnih strank na mednarodni ravni.