Novice

Ko zaveje veter

?        Nova, večja in zmogljivejša turbina bo podvojila letni prihranek CO2 iz 2500 na 5000 ton letno.

 

?        Dve vetrni turbini v Fordovem belgijskem obratu Genk delujeta že od leta 2009.

 

?        Obnovljiva energija poganja tudi Fordov kölnski obrat Niehl in Fordova evropska tehnična centra v Duntonu v Veliki Britaniji in v Kölnu-Merkenichu v Nemčiji.

 

?        Ford se izpustov CO2 loteva s celovitim pristopom ? v sklopu drugega projekta je podjetje v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja poskrbelo, da je bilo za vsak avto brez katalizatorja, ki ga je lastnik zamenjal z novim vozilom, posajeno drevo, rezultat akcije pa je bilo več kot 200.000 posajenih dreves v trajnostnih gozdovih.

 

 

Fordovo proizvodno linijo dizelskih motorjev v Dagenhamu v Veliki Britaniji bo konec avgusta 2011 v celoti napajal veter, saj so postavili tretjo turbino za pridobivanje električne energije. Z novo pridobitvijo bodo podvojili letni prihranek CO2 iz 2500 na 5000 ton vsako leto.

 

Turbine na Fordovem posestvu Dagenham pretvarjajo energijo vetra v elektriko, ki napaja proizvodnjo v centru DDC. Povečana zmogljivost proizvodne linije motorjev DDC ? zaradi uvedbe nove proizvodne linije 1,4-/1,6-litrskih dizelskih motorjev Ford Duratorq TDCi ? je zahtevala postavitev tretje turbine, da bi lahko obrat še naprej deloval z električnim napajanjem, ki je 100-odstotno zagotovljeno s pomočjo vetra. Položaj na bregu reke Temze je idealen za uporabo do okolja prijaznih tehnologij.

 

Trenutno dve turbini zagotovita 5,92 milijona kWh elektrike letno ? ta energija bi zadoščala za napajanje 1794 gospodinjstev. Z dodano tretjo turbino bo količina pridobljene elektrike dosegla 11,4 milijona kWh letno ? dovolj za električno oskrbo podvojenega števila gospodinjstev. Temeljna dela so se začela maja in tretja turbina je že pripravljena za delovanje.

 

?Od leta 2000 smo našo globalno porabo energije za delovanje zmanjšali za 30 odstotkov in izpuste CO2 naših obratov za 39 odstotkov,? je povedal Ken Macfarlane, podpredsednik proizvodnje pri Fordu Evropa. ?Globalno se je Ford zavezal, da bo ohranil vodilno vlogo pri odgovornosti do okolja tako pri vozilih in pogonskih sklopih, ki jih izdelujemo, kot tudi pri postopkih, ki jih uporabljamo v proizvodnji.?

 

Dale Vince, ustanovitelj podjetja Ecotricity, ki je dobavilo novo turbino, je povedal: ?Nadvse spodbudno je videti podjetje, kot je Ford, ki na takšen način prevzema vodilno vlogo pri oskrbi svojega sodobnega centra za proizvodnjo dizelskih motorjev z zeleno energijo iz naših vetrnic. Ford kot svetovno znano veliko podjetje daje z uporabo vetrne energije pomembno težo tovrstnim prizadevanjem.?

 

Podatki vetrne turbine v centru DDC

 

 

Nova tretja vetrna turbina

Skupna zmogljivost treh vetrnih turbin

Premer rotorja

82 m

 

Višina pesta

79 m

 

Zmogljivost

2,3 MW

 

Zelene elektrike na leto

5,58 milijona kWh

11,4 milijona kWh

Oskrba gospodinjstev (enakovr.)

1692

3400

Prihranek v tonah CO2 (letno)

2401

4947

 

Oskrba z zeleno energijo v Evropi

Nova turbina je najnovejši dosežek v Fordovi trajni pobudi za zeleno energijo, v kateri ima energija vetra zelo pomembno vlogo. Konec leta 2009 sta začeli delovati dve velikanski vetrni turbini, od katerih meri vsaka 150 metrov, in zagotavljata ?zeleno? elektriko za Fordov obrat v kraju Genk v Belgiji.

 

Turbini v Genku imata zmogljivost dva megavata in ju je namestilo lokalno energetsko podjetje Electrabel, vsaka pa proizvede energijo, ki bi zadostovala za oskrbo 2300 gospodinjstev. Zdaj zagotavljata znatno količino energije, ki jo potrebuje proizvodni obrat, v katerem nastajajo Mondeo, S-MAX in Galaxy, za ostanek pa poskrbijo drugi obnovljivi viri energije. Skupno omogočajo ti viri prihranek kar 40.000 ton izpustov CO2 vsako leto.

 

Obnovljivi viri energije napajajo tudi številne druge obrate Forda Evropa in pomagajo podjetju dodatno zmanjšati ogljični odtis. Fordov tehnični center v Duntonu v Veliki Britaniji že od pomladi leta 2008 napaja 100-odstotno obnovljiva energija, ki je nadomestila običajne vire, zaradi katerih bi nastalo 35.000 ton izpustov CO2 vsako leto.

 

V Fordovih nemških proizvodnih obratih v Niehlu, tehničnem centru v Merkenichu in sedežu Forda Evrope, ki je prav tako v Kölnu-Niehlu, uporabljajo elektriko iz hidroelektrarn na Norveškem in Švedskem. Tehnični center v Merkenichu uporablja tudi paro, ki nastaja kot stranski proizvod v toplarni lokalnega energetskega podjetja RheinEnergie in zagotavlja ogrevanje. Z vsemi temi ukrepi so izpusti CO2 manjši za 190.000 ton letno.

 

Na morebiti neverjetni lokaciji Fordovega obrata za proizvodnjo motorjev v Bridgendu v Walesu ima pomembno vlogo tudi sonce. Sončna energija iz solarnih/fotovoltaičnih plošč, nameščenih na strehi obrata, že vrsto let pomaga zmanjševati izpuste CO2.

 

Richard Douthwaite, vodja projekta energetske učinkovitosti in trajnosti pri Fordu Evropa, je povedal: ?Za vsak naš obrat v Evropi posebej se trudimo, da bi izboljšali njegov ogljični odtis, saj ne obstaja univerzalna rešitev, ki bi ustrezala vsem. Obrati imajo različno zasnovo in različne možnosti za uporabo zelene energije ? mednje sodijo zunanji dejavniki, kot so zračni tokovi ali ure sončnega obsevanja na dan, pa tudi lokalna zakonodaja. Svojo okoljsko odgovornost jemljemo resno in še naprej si bomo po najboljših močeh stalno prizadevali zmanjšati ogljični odtis.?

 

Globoke korenine trajnosti

Združeni narodi so leto 2011 razglasili za mednarodno leto gozdov, da bi povečali zavedanje o trajnostnem upravljanju in razvoju ter ohranitvi gozdov, Ford pa se je pomena trajnostnih gozdov zavedal že sredi devetdesetih let 20. stoletja.

 

V marketinški akciji, ki je potekala po vsej Nemčiji, je Ford sodeloval kot sponzor: za vsak avto brez katalizatorja, ki ga je lastnik zamenjal za novo vozilo, so posadili drevo. Že prvo leto, 1996, je bilo blizu Kölna posajenih več kot 50.000 sadik, iz katerih je do danes nastalo osem zrelih gozdnatih površin, velikih kot 20 nogometnih igrišč.

 

V skladu z načrtom je bilo zasajenih več kot 200.000 dreves, ki lahko predelajo do 160 ton CO2 vsako leto ? toliko, kot odda Fiesta ECOnetic na prevoženi razdalji milijon kilometrov.

 

Dr. Wolfgang Hennig, vodja programa strategije trajnosti/družbene odgovornosti pri Fordu Nemčija, je dodal: ?Sponzorirano pogozdovanje je dobeseden prikaz Fordovega celostnega pristopa k trajnosti ? izpuste CO2 vozil evropskega Forda smo v zadnjih 15 letih zmanjšali za skoraj 30 odstotkov. S sponzoriranim pogozdovanjem je Ford prispeval k skladiščenju CO2 v biomasi in pomagal vzpodbujati lokalno biotsko raznovrstnost.?

 

Gozdovi so zabeleženi v regionalnem gozdarskem registru, njihove satelitske posnetke z geodetskimi oznakami in več informacij pa najdete na naslovu: http://ixp-media.com/waldvermehrung  (kliknite na ?Walddatenbank?, in v spustnem meniju izberite ?Ford-Werke AG?).

 


Galerija: