Novice

Evropski avtomobilski trg v upadanju

V Revozu v zadnjih mesecih beležimo zmanjšanje čl, ki je posledica čtnega padca evropskega trga. Vsi dosedanji organizacijski ukrepi (ustavitev proizvodnje konec leta in nato še v februarju) niso zadostovali za ublažitev posledic padca čl. Ker razmere na trgu še vedno ne kažejo na izboljšanje, smo primorani sprejeti dodatne ukrepe za prilagajanje obsega proizvodnje, da bi zagotovili nemoten proizvodni proces, in sicer zaustavitev če če izmene predvidoma 26. aprila.

S tem ukrepom Revoz zmanjšuje število zaposlenih za 78 zaposlenih za čn ?as in za 54 zaposlenih za čn ?as. Ičsno zaradi zaustavitve če izmene preneha potreba po 199 napotenih delavcih prek agencij.

Nča izmena v Revozu obratuje od maja 2007, ko je stekla proizvodnja twinga. V tem obdobju smo dosegali najvišjo raven obsega proizvodnje in v dveh letih celo presegli proizvodni rekord (leta 2007: 200.164 izdelanih vozil in leta 2009: 212.860 izdelanih vozil), med drugim torej tudi v kriznem letu 2009, ko se je čna tržiš?a borila z čtnim padcem čl. Do krajše prekinitve če izmene je prišlo le konec maja 2011, in to zaradi težav z oskrbo, ki so bile posledica naravne č na Japonskem. Ob ponovni vzpostavitvi če če izmene septembra 2011 smo čkovali, da bomo to lahko obdržali le do konca leta, a nam je enak obseg proizvodnje uspelo nadaljevati še v čtku leta. Trenutno pa ugotavljamo, da pogoji za nadaljevanje če če izmene niso izpolnjeni, zato jo moramo žal prekiniti.

Ker je v kriznih razmerah še toliko bolj pomemben nadzor zalog izdelanih proizvodov, bomo konec marca proizvodnjo zaustavili za 3 dni ter si tudi s tem prizadevali zagotoviti nadaljevanje proizvodnje v dveh izmenah in pol še v aprilu.

Revoz bo v čm obdobju obratoval v dveh izmenah. Kot pa je znano, trenutno potekajo intenzivne priprave na projekt novih vozil, ki so čtovana znotraj partnerstva med Zvezo Renault-Nissan in nemškim Daimlerjem ter nam ?ez približno leto in pol obetajo ponovno zaposlovanje.