Tehnika - novosti

Bosch je po vsem svetu najbolj ugledno podjetje za tehniko motornih vozil

    Prvo mesto med vsemi dobavitelji avtomobilov po vsem svetu
    priznane prednosti: inovacija, vodenje osebja, kakovost menedžmenta, kakovost izdelkov in servisa ter mednarodna konkuren?nost
    Peto mesto med vsemi nemškimi podjetji, enajsto mesto v Indiji ter štirinajsto mesto v Evropi


Ameriška gospodarska revija Fortune je Bosch razglasila za najbolj uglednega ponudnika za tehniko motornih vozil po vsem svetu. To vrhunsko priznanje je prejel na podlagi analize odgovorov 3.855 menedžerjev, vodilnih kadrov in analistov iz 698 podjetij, 58 panog in 32 držav. K najbolj cenjenim prednostim podjetja Bosch spadajo inovacija, vodenje osebja, kakovost menedžmenta, kakovost izdelkov in servisa ter mednarodna konkuren?nost.

Poleg tega je Bosch kot dobavitelj avtomobilov zasedel v skupni razvrstitvi vseh podjetij v Nem?iji peto mesto, v Indiji enajsto mesto in v Evropi štirinajsto mesto.

»Ta uvrstitev predstavlja izredno ?ast za naše podjetje, sodelavce, stranke in dobavitelje,« je poudaril Franz Fehrenbach, vodja podjetja Robert Bosch GmbH. »Tudi v prihodnje bomo naredili vse, da bomo navduševali z vidnimi storitvami, vrhunskimi izdelki in vodilno tehnologijo! To priznanje kaže, kako angažirani so Boschevi delavci pri delu na vseh podro?jih dejavnosti.«

Od leta 1997 izdaja revija Fortune eno izmed najbolj slovitih lestvic podjetij po vsem svetu, imenovano »The World's Most Admired Companies« (Najbolj cenjena podjetja na svetu). Ve? informacij o anketi lahko najdete na spletnem naslovu: http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/.


Galerija: