Oblikovanje

Peugeot je ustanovil oblikovalski studio

Na podlagi ve? kot 200-letnega strokovnega znanja s ča industrijskega oblikovanja in 120-letnega strokovnega znanja s ča avtomobilskega oblikovanja je Peugeot 12. junija 2012 v Parizu odprl oblikovalski studio Peugeot Design Lab, namenjen strankam, ki delujejo na čih izven avtomobilske industrije.

Peugeot Design Lab deluje kot oblikovalski studio globalne blagovne znamke (Global Brand Design), katerega cilj je razvijati vplivne in dosledne strategije za blagovne znamke z namenom utrditve vrednot, zapovedi in identitete svojih strank. Poglavitna naloga studia je zasnova izdelkov, storitev in izkušenj za zunanje stranke iz čejših dejavnostnih sektorjev.

Tča in kadrovska sredstva Peugeotovega oblikovalskega centra, v okviru katerega je bil postavljen studio Peugeot Design Lab, bodo za slednjega pomembna ča deska za uveljavitev na kar treh kontinentih, v Parizu, Šanghaju in Sao Paolu.

Geneza

Peugeot Design Lab je nastal pod vplivom nove Peugeotove identitete, ki je bila uvedena leta 2010. Sestavljena je bila posebna ekipa strokovnjakov za oblikovanje izdelkov izven Peugeotovega avtomobilskega ča z namenom razvoja tovrstnega dejavnostnega ča. Te ambicije so se na podlagi zunanjih spodbud hitro udejanjile.

Tako se je želja po razširitvi strokovnega znanja s ča avtomobilizma na druge dejavnosti prelevila v vodilno nit tega inovativnega pristopa.
Dandanes je avtomobil z vidika oblikovanja zelo kompleksen izdelek, a hkrati tudi eden najbolj dodelanih. Direktor oblikovanja Peugeot, Gilles Vidal, ob tem poudarja: "Oblikovalci avtomobilov smo se primorani čti z zelo ambicioznim izzivom: Prekositi nenehno naraš?č zahteve s ča kakovosti, varnosti in vsebine ter si hkrati zagotoviti prednost pred tekmeci na ču oblikovanja preko inovativne, zapeljive in povsem če stilske zasnove".

Peugeot, ki se ponaša z bogato industrijsko preteklostjo in vplivnim strokovnim znanjem s ča avtomobilskega oblikovanja, bo odslej vse svoje strokovno znanje nudil tudi strankam iz čejših strok.

Strokovno znanje: Global Brand Design

Global Brand Design (oblikovanje globalne blagovne znamke) je temeljno člo oblikovalskega studia Peugeot Design Lab. Global Brand Design združuje vse, kar neka blagovna znamka na posreden ali neposreden čn izraža preko svojih izdelkov, in svojim strankam nudi izkušnje na ču oglaševanja.

Peugeot Design Lab bo v današnjem vse bolj globalnem in tekmovalnem svetu za svoje stranke izbral edinstveno, izrazito in homogeno podobo njihove blagovne znamke, ki je prednostnega pomena za prepoznavnost, uspeh in dolg obstoj vsake blagovne znamke.  

Peugeot Design Lab deluje na čih čih:

-    Oblikovanje podobe blagovne znamke (Brand Imaging): Analiza in izdelava strategije blagovne znamke z definiranjem njene vizije, filozofije stilske zasnove in uradnega jezika.

-    Kreiranje: Uveljavitev podobe blagovne znamke s kreiranjem enega ali ve? izdelkov oziroma storitev. V okviru tega delovnega procesa poteka izbor materialov, barv in če podobe izdelkov ter storitev.

-    Razvoj: Postopek oblikovanja izdelkov s kreiranjem v 2D in 3D tehniki, ki združuje dosledno izvajanje uporabljenih metod in kreativnost na ču oblikovanja.

-    Industrializacija: Zasnova izdelkov ali storitev, pri kateri je treba upoštevati posebne zahteve z vidika tehnologije in industrializacije, pripraviti modele in izdelati prototipe.

-    Oglaševanje: Včtev v vse vizualne oglaševalne medije in dogodke za bolj čnkovito uveljavitev izdelkov na ravni čega oglaševanja.

Brand Imaging

Vsaka blagovna znamka je nekaj edinstvenega. Vsaka ima namre? svoj DNK, svojo zgodovino ter svoje vrednote in ambicije, na podlagi ?esar si ustvari lastno podobo. Vloga studia Peugeot Design Lab je blagovni znamki pomagati opredeliti in razviti vizijo ter s tem povezano podobo, ki bo delovala kot nosilka njene vizije.

Peugeot Design Lab vse te informacije pretvori v vplivno in globalno vizualno identiteto. Zatem Peugeot Design Lab opredeli filozofijo stilske zasnove v povezavi z vplivnim in razpoznavnim besedilom, preko katerega se v povezavi z izdelki oglašujejo vrednote in podoba blagovne znamke. Ta filozofija se izraža tudi preko materialov, barv in če podobe.

Kreiranje

"Za potrebe kreiranja izdelkov in storitev strank iz celega sveta so naši oblikovalci vpletli vso svojo domišljijo in kreativnost, hkrati pa poskrbeli za dosledno in čo delovanje, ki je predpogoj pri kreiranju vsakega avtomobila," je izjavil Peugeotov generalni direktor, Vincent Rambaud.
Peugeot Design Lab, ki deluje v okviru Peugeotovega oblikovalskega studia, se ponaša s predano ekipo oblikovalcev in ima na širši ravni dostop do virov in strokovnega znanja drugih oblikovalskih studiov, ki se nahajajo v Parizu, Šanghaju in Sao Paolu.

Delovni proces oblikovanja izdelkov poteka v nadaljevanju definiranja oblikovne podobe blagovne znamke. Ta etapa zajema raziskave na ču čega oblikovanja ter kreiranje v pravem pomenu besede, v okviru katerega si oblikovalci zamislijo prihodnje inovativne koncepte, ideje ter najbolj zapeljive in primerne postopke za obdelavo estetskega videza.

Razvoj

Najboljše ideje še niso same po sebi zagotovilo za uspeh nekega projekta. Fazo zasnove, v okviru katere je treba upoštevati posebne zahteve z vidika tehnologije in industrializacije, izvedejo 3D oblikovalci in inženirji s ča eksperimentiranja.

V postopek je čna tudi izdelava modelov, ki nastanejo kot rezultat kombinacije delovnega procesa v digitalni obliki in čega modela po zaslugi stružnice in naprave za či izpis.

Etapa za izdelavo čega modela je nujno potrebna za realen prikaz predmeta. Lahko se poskrbi tudi za zasnovo in izdelavo prototipov, od povsem enostavnih do najbolj realnih.

Industrializacija

Kakovost je bistvenega pomena za podobo vplivne blagovne znamke. Oblikovalci in inženirji si med delovnim procesom nenehno prizadevajo dodatno ovrednotiti in izboljšati podobo z oblikovanjem in na videz čtno kakovostjo na vrhunski svetovni ravni.

Z na videz čtno kakovostjo se ukvarjajo med zasnovo in fazo industrializacije. Ti dve fazi imata enakovredno člno vlogo, saj pogojujeta dejanski uspeh izdelka preko če izdelave na videz čtne kakovosti, obdelave spojev in naležnih površin ter izbranih materialov. Oblikovalci barv in materialov, ki sodelujejo sicer že od samega čtka projekta, so v to fazo še toliko bolj čni, saj morajo izbrati materiale, ki bodo ?im bolje ovrednotili oblikovno zasnovo in izrazili podobo blagovne znamke.

Oglaševanje

Vsak izdelek potrebuje usklajeno oglaševanje na vrhunski ravni. U?inkovito oglaševanje poudari lastnosti izdelkov in obogati podobo blagovne znamke.

S tem je prilagojeno čejšim ciljnim skupinam, vsem oglaševalskim medijem in glasnikom blagovne znamke: dogodki, stojnice, prodajna mesta, spletno mesto, fotografije, video posnetki, makete, katalogi, prospekti ...

Na tem ču lahko delovni proces studia Peugeot Design Lab seže od svetovanja za potrebe prezentacije (čla za postavitve glede na zorni kot, fotografije, ambiente, lokacije, okolje, manekene, predstavitev izdelkov ...) do umetniškega vodenja. Včje lahko tudi samo izvedbo, za katero poskrbi notranja ekipa strokovnjakov.


Poslovni model

Peugeot Design Lab ponuja razne čne delovanja, ki so prilagojeni čejšim potrebam in poslovnim modelom naših strank in njihovim projektom.

Delovni procesi, ki čjejo ovrednotenje neke blagovne znamke in razvoj njenih izdelkov so či projekti, ki jih definiramo kot strateške investicije. Očtev o oglaševanju sodelovanja med studiom Peugeot Design in stranko ima pravico sprejeti slednja.  

V sklopu kreiranja novih izdelkov se lahko studio Peugeot Design Lab in partnerska blagovna znamka čta za skupno investiranje. Glede na delež investicije gre lahko v tovrstnem primeru za partnersko sodelovanje ali partnersko povezovanje blagovnih znamk.

Peugeot je skozi celotno svojo zgodovino od nekdaj vestno opravljal državljansko dolžnost. Peugeot Design Lab namerava to tradicijo nadaljevati, tako da bo odprl vrata tudi nekaterim nedonosnim projektom.


Organizacija

Vodja studia Peugeot Design Lab je Irec Cathal Loughnane, ki je vodilno mesto studia zasedel po dvanajstih letih dela v oddelkih za oblikovanje obeh blagovnih znamk skupine PSA (notranje oblikovanje in konceptna vozila). Njegov nadrejeni je Gilles Vidal, direktor oblikovanja Peugeot.

Gilles Vidal
Direktor oblikovanja Peugeot

Gilles Vidal, 39 let, ki je diplomiral na univerzi Art Center College of Design v mestu Vevey (Švica), se je skupini PSA Peugeot Citroën pridružil leta 1996. Zadnjih enajst let je poleg Jean-Pierra Plouéja skrbel za stilsko prenovo skupine. Leta 2010 je prevzel mesto direktorja oblikovanja Peugeot.
Sodeloval je pri oblikovanju nove Peugeotove podobe, ki je bila uvedena leta 2010 skupaj s konceptnim vozilom SR1, po katerem se je zgledoval peugeot 208, ki je bil lansiran marca 2012.


Cathal Loughnanne
Vodja studia Peugeot Design Lab

Irski oblikovalec Cathal Loughnane, 34 let, je diplomiral na univerzi Dublin Institute Of Technology (Bolton ST). Skupini PSA Peugeot Citroën se je pridružil leta 1999. Preden je bil izbran za vodjo studia Peugeot Design Lab, je bil zaposlen v razvojnem oddelku, kjer je skrbel za notranje oblikovanje vozil in oblikovanje konceptnih vozil.Portfelj

Peugeot Design Lab je ob svoji ustanovitvi pripravil portfelj, v katerem so predstavljeni razni vizionarski izdelki, kot so jadrnica, motorno plovilo, letalo in ča ura. Poleg tega je studio predstavil tudi dve kreaciji, katerih trženje že poteka. To sta kolesi DL121 in DL122.

Konceptna jadrnica

Konceptna jadrnica z enojnim trupom dolžine 30 metrov ima inovativno arhitekturno zasnovo in se ponaša s streho, ki se popolnoma zlije z linijami trupa. Zelo dolge steklene površine zagotavljajo obilo svetlobe v notranjosti, ki jo lahko primerjamo s pravo mansardo.

Kabine se nahajajo pod mostom, ki je prekrit z lesenimi oblogami. Vrvi in kabli so skriti pod mostom, kar potnikom č prosto in varno premikanje po plovilu. Vrvi so prav tako skrite v samodejnih navijalnih bobnih, či vitli pa čjo nadzor nad ladjo z enim samim prstom.

Povsem preprosta uporaba in enostavno krmiljenje dajeta prednost gostoljubnosti in varnosti, pri ?emer pa zmogljivost in estetski videz nista bila zanemarjena.

Konceptno motorno plovilo

Inovativen in prestižen koncept motornega plovila ima dve sedežni mesti. Nadvse razpotegnjeno razmerje dimenzij in čn profil nakazujeta na mo? in visoko zmogljivost.

Raven in ozek premec ter dolg trup čta enostavno rezanje valov ter zagotavljata stabilnost in hitrost plovila izven vseh uveljavljenih standardov. Trup v lakirani sivi barvi je opremljen z ekskluzivnimi okrasnimi dodatki, most pa je prekrit z leseno oblogo iz svetlega naravnega lesa če in prefinjene oblike. Stopnice, ki se povsem prilegajo zadnjemu delu plovila, vodijo do č platforme, ki č lažji dostop do pomola.

Notranja obdelava spominja na svet luksuznih avtomobilov in se ponaša z vsemi njihovimi prednostnimi lastnostmi. Vsak posamezni del notranjosti je bil obdelan posebej čo in ima pozorno dodelane podrobnosti. Plovilo je opremljeno z najnovejšo opremo visoke tehnologije, kot je na primer čunkcijski zaslon na dotik.

Konceptno reaktivno letalo
 
Navdih za izdelavo konceptnega poslovnega letala smo našli v konceptnem vozilu HX1. Letalo nudi luksuzen, visokotehnološki in ekskluziven pogled na prestižna potovanja. Njegova vplivna identiteta poudarja inovativne dosežke.

To identiteto ponazarja brezhibno čna karoserija, ki ima v trupu vgrajene reaktivne motorje po zgledu vojaških letal. Letalo ima dve repni krili, ki predstavljata do sedaj neznano identiteto za tovrstno prevozno sredstvo. Glavni krili imata na vpadni strani vgrajene tehnološko dovršene č.

Obdelava notranjosti je prestižna in ergonomsko čnkovita ter vsebuje lahke materiale. Letalo ima modularno zasnovo in sistem preklopnih sedežev, ki čjo prevoz od 8 do 14 potnikov.

Športna ča ura TP001

Tehnološko dovršena ča ura TP001 je izjemno tanka in namenjena športni rabi.
 
Ohišje iz titana v č ?rni barvi se povsem prilega mehanizmu, zaradi ?esar je ura izjemno lahka. Veliki potisni gumbi so čni za potrebe ekstremne uporabe.
 
Ekskluzivna in ergonomsko oblikovana ura je visoko zmogljiva in estetsko dodelana.


Kolo DL121

Kolo DL121, ki je nastalo kot rezultat združitve če identitete, barv in materialov, je na voljo v omejeni seriji. Pri zasnovi njegovega estetskega videza niso sklepali kompromisov z uporabnostjo: Nahaja se namre? na meji med svetom kolesarstva in umetnosti.

To konceptno kolo je nastalo kot plod prepletanja kontrastov:
- Kontrast med funkcionalnostjo in obdelavo, ki prefinjene barve in materiale združuje s tako pomembnim predmetom.
- Kontrast videzov, ki se poigrava z čim motivom poudarjenega prereza. Prednji del se ponaša z bogatim bakrenim videzom, medtem ko je zadnji del v ?isti in svetli beli barvi z matiranim odtenkom.

Poleg tega je konceptno kolo DL121 opremljeno z inovativnim oblazinjenim žepom, ki je bil oblikovan po zgledu torbic. Žep domiselno obdaja okvir in se mu povsem prilega. Vsebuje dvojno zadrgo, ki jo lahko odpremo in v žep shranimo predmete, kot je na primer či čnalnik.


Kolo DL122

Kolo DL122 je bilo zasnovano kot odgovor na najnovejše zahteve po urbani mobilnosti in trajnem razvoju.         

S tega vidika je konceptno kolo DL122 izjemno okretno, lahko, kompaktno in čo. V svojem tržnem razredu nudi nadvse inovativne funkcije. V prostorno odlagalno mesto lahko odložimo torbo s prenosnim čnalnikom. V kolo je čo vgrajena zložljiva čvnica najnovejše generacije. Njena oblika je preprosta in ča.

Obdelava materialov je na videz elegantna, a hkrati tudi športna. Naraven les je eleganten in moderen. Zelo čo nanesena barva poskrbi za nevpadljiv in svež videz. Oblazinjenje sedeža in čjev ter torbe, ki je bila zasnovana posebej za to kolo, so čo izdelali sedlarji, ki se ukvarjajo z oblazinjenjem naših konceptnih vozil, seveda z enako kakovostjo in oblikovno čostjo.


Galerija: