Pnevmatike

10 najboljših nasvetov za var?evanje z gorivom

O! Vsaki?, ko napolnite posodo z gorivom, vas zaboli – zakaj ne bi preizkusili nekaj majhnih, a u?inkovitih sprememb pri vožnji? Prihranili boste gorivo in težko prislužen denar in pripomogli k varovanju okolja.

NASVET  1

Potujte zlagoma

?e potujete ?ez hribe in doline, ko vožnja zahteva veliko porabo energije, naj bo vožnja enakomerna, teko?a. Vozite z enakomerno hitrostjo, izogibajte se hitremu zaustavljanju in speljevanju, saj je v teh primerih delo za vaš motor težje.

NASVET 2

Ohranjajte prestavno razmerje

Pri 2000 o 2500 obratih menjajte prestavo, da zadržite obrate vašega motorja kolikor je mogo?e nizko, tako boste dosegli optimalno u?inkovitost.

NASVET 3

Preverjajte zra?ni tlak

Ustrezni zra?ni tlak je zelo pomemben, saj pnevmatike s prenizkim zra?nim tlakom povzro?ajo višjo porabo goriva, ?e pa je zra?ni tlak previsok, je slabši oprijem.

NASVET 4

Opazovanje dogajanja pred seboj ni samo najvarnejši na?in vožnje, omogo?a tudi ohranjanje enakomerne hitrosti, mogo?e se je izogniti nepotrebnim posameznim zvišanjem porabe goriva.

NASVET 5

Var?ujte z uporabo klimatske naprave

Uporabljajte klimatsko napravo zelo var?no, zlasti v mestu, kjer so filtri nastavljeni na najmo?nejše delovanje, s tem potrošite precej energije.

NASVET 6

Pri visokih hitrostih naj bodo okna zaprta

Pri vožnji po avtocesti tudi vsako odprto okno pove?uje porabo goriva, saj vhodni zrak ustvarja upor.

NASVET  7

Stojite? Ugasnite motor.

Ravnajte kot vozniki taxijev, ko ?akajo v vrsti in ugasnite motor, ?e avto stoji. Na primer, ?e pride do prometnega zastoja, pred železniškim prehodom – in seveda le, ?e je to varno.

 

NASVET  8

Znebite se odve?nega tovora

Vozite z neobremenjenim vozilom.  Dodatna teža pove?a porabo goriva in emisij, ki onesnažujejo okolje. Odstranite stvari, ki jih ne potrebujete, na primer strešne nosilce in prtljažnike, ki ustvarjajo zra?ni upor.

NASVET  9

Izogibajte se polnjenju elektri?nih aparatov

Elektri?ni aparati, ki jih polnite v avtomobilu, kot mobilni telefoni in polnilniki MP3, so potrošniki energije in goriva. Izogibajte se uporabi teh aparatov v avtomobilu.

NASVET  10

Morda najpomembnejše… izberite pnevmatike, s katerimi boste porabili manj energije

Zaradi pnevmatik je lahko razlika v porabi goriva zelo velika. ?etrtino vseh posod za gorivo porabijo pnevmatike.

 

Oboroženi s temi nasveti, lahko nadaljujete z zavestjo, da lahko znižate ra?une za gorivo in prispevate k varstvu okolja. Res enostavno je priti s to?ke A do B in porabiti manj energije.

 

Pripravil MICHELIN


Galerija: