Novice

Skupina PSA Peugeot Citroën na samem vrhu s ?istimi dizelskimi motorji

 PSA Peugeot Citroën je prva skupina, ki je čla s prodajo filtrov sajastih delcev (FAP)

Ob koncu 90. let je skupina čla s prodajo nove generacije dizelskih motorjev HDi, pri kateri se je masni delež sajastih delcev zmanjšal za 70 % v primerjavi s prejšnjo generacijo motorjev (kar predstavlja manj kot 30 mg izpustov na prevoženi kilometer pri novih motorjih HDi v primerjavi s 100 mg na km pri prejšnjih izvedbah).

Za čo obdelavo sajastih delcev, tudi najmanjših, je skupina razvila filter sajastih delcev (FAP), ki so ga kot svetovno novost čli vgrajevati leta 2000 v vozila Peugeot 607, nato pa se je člo njegovo vgrajevanje z letom 2007 čtno širiti. Skupina PSA je to tehnologijo razvila do popolnosti, od leta 2010 pa z njo opremlja vsa vozila Peugeot in Citroën. Danes je s to tehnologijo opremljenih že 6 mio vozil znamke Peugeot in Citroën.

 

 

Filter sajastih delcev: mehanski sistem z 99,9 % čnkovitostjo v vseh fazah delovanja dizelskega motorja.

 

Pčlo francoske Agencije za okolje in obvladovanje energije (ADEME)* navaja, da se v čih meščih po čni čjo delci v velikosti od 5 do 100 nanometrov. Prav v tem ču se filter sajastih delcev “FAP” dokazuje s svojo polno čnkovitostjo (č ve? kot 99,9 % vseh sajastih delcev). Delce zadržuje v filtrski zgradbi, kjer nato ob regeneraciji zgorijo. Filter sajastih delcev “FAP” je čnkovit mehanski sistem, ki trajno zadržuje sajaste delce v vseh pogojih uporabe vozila, od zagona motorja, v segretem ali hladnem stanju, v mestu ali na avtocesti, tudi ko je filter poln. Zaradi zagotavljanja pravilnega delovanja vozila se regeneracija izvaja na samodejen čn, pri ?emer ujeti sajasti delci v filtru popolnoma zgorijo.

Filter sajastih delcev “FAP” zadržuje tudi prašne delce iz zraka, ki ga vsesava motor.

 

* Pčlo ADEME “Zčlnosti sajastih delcev/čnkovitost sistemov za zmanjšanje onesnaževanja” 2002

 

 

Filter sajastih delcev skupine PSA Peugeot Citroën je čnkovitejši sistem na tržiš?u.

 

Za razliko od svojih tekmecev, ki so se čli za uporabo čih filtrov, je skupina PSA Peugeot Citroën izbrala rešitev filtra sajastih delcev z aditiviranjem. Ta v primerjavi s čimi filtri zagotavlja štirikrat hitrejšo regeneracijo. Oč čnkovitejše delovanje filtra sajastih delcev v vseh pogojih vožnje, tudi med vožnjo po mestnih ulicah, in zmanjšuje porabo goriva.

 

Tako so dizelski motorji skupine PSA trpežnejši pri vseh pogojih vožnje in čjo uporabo vseh vrst dizelskih goriv, predvsem tistih, ki vsebujejo do 30 % biodizelskega goriva. Glede na najnovejše člo francoske agencije AFSSET** pa se vrhunske odlike filtra sajastih delcev “FAP” z aditiviranjem kažejo tudi pri dušikovem dioksidu: “?e bi bil delež filtrov sajastih delcev z aditiviranjem na trgu či od 30 %, bi se izpusti NO2 lahkih vozil zmanjšali do leta 2014.”

 

 

Hibridna dizelska tehnologija: dodaten korak skupine PSA Peugeot Citroën pri varovanju okolja

Dizelski motorji imajo tudi nekatere druge prednosti pri varovanju okolja, na katere ne smemo pozabiti. Izpusti CO2 na prevoženi kilometer pri vozilu z dizelskim motorjem so za 15 do 20 % manjši od tistih pri vozilih z enakovrednim bencinskim motorjem.

 

Skupina PSA Peugeot Citroën je prestopila še korak dlje s svojo tehnologijo “HYbrid4”, ki združuje dizelski motor s filtrom sajastih delcev in či pogon. Ta inovacija francoskega porekla, katere prodaja kot svetovna novost se je čla na čtku leta 2012 z vozili Peugeot 3008, 508 RXH, 508 limuzina in Citroën DS5, zmanjšuje porabo goriva, predvsem pri vožnji po mestnih ulicah, hkrati pa ohranja kakovost zraka in omejuje čnek tople grede.

 

 

 

Ve? o tem:

 

 

Ali je filter sajastih delcev, ki so ga razvili strokovnjaki skupine PSA Peugeot Citroën, čnkovit v vseh pogojih?

Filter sajastih delcev je sistem, ki zadržuje sajaste delce v vseh pogojih vožnje z vozilom: v segretem ali hladnem stanju, ob či obremenitvi, med vožnjo po mestnih ulicah ali po avtocesti ... Filter zadržuje sajaste delce in glede na stopnjo izpustov motorja se vsakih 500 do 1000 prevoženih kilometrov redno in na samodejen čn zaganja regeneracija, pri kateri ujeti delci zgorijo zaradi povišanja temperature.

Ali motorji, ki so danes v prodaji, oddajajo ve? sajastih delcev oziroma bolj škodljive delce kot starejši motorji?

Raven izpustov sajastih delcev se je v zadnjem obdobju nenehno zniževala, v zadnjih 20 letih pa je bilo to upadanje še posebej izrazito.

Pred letom 1992 v Evropi ni bilo nobenih predpisov glede sajastih delcev: od leta 1960 do 1970 je avtomobil 404 z dizelskim motorjem s predkomoro oddajal 1200 mg sajastih delcev na prevoženi kilometer. Ob čtku prodaje motorja HDi z neposrednim vbrizgavanjem so se izpusti izrazito zmanjšali in pri avtomobilu 406HDI iz leta 1998 dosegali raven s približno 30 mg izpusta na prevoženi kilometer. Sodobna vozila, ki so opremljena s filtrom sajastih delcev, danes dosegajo ravni z manj kot 1 mg izpusta na kilometer. Izpusti so se zmanjšali za ve? kot 1200 enot v približno 30 letih in filter sajastih delcev zadrži tudi najmanjše delce!

Kakšne ravni izpustov dosega filter sajastih delcev na izhodu?

Ravni sajastih delcev na izhodu iz filtra so mnogo nižje od tistih, ki jih dosega ?ist zunanji zrak. Lahko bi rekli, da je zrak na izhodu iz filtra bolj ?ist kot zrak, ki ga vsesava motor! Ravni so prav tako veliko nižje od tistih v stanovanjih.

Kako dolga je življenjska doba filtra sajastih delcev?

Filter sajastih delcev je v vozilo vgrajen do konca življenjske dobe vozila. Njegovo stanje nenehno nadzira sistem za diagnostiko v vozilu in morebitno okvaro javi prižig opozorilnega indikatorja za motor. Odvisno od generacije filtra so čsoma lahko potrebni vzdrževalni posegi za odstranitev čih strjenih oblog oljnega izvora ... Ta vzdrževalni poseg se danes čjno izvaja po 200.000 prevoženih kilometrih.

 

Ali ne bi bilo morda treba starejšim vozilom z dizelskim motorjem brez filtra sajastih delcev prepovedati vožnjo po mestnih središ?ih?

To vprašanje ne spada v če avtomobilskih konstruktorjev. O vprašanju glede onesnaževanja v mestih čjo vlada in mestne uprave s čo ustreznih agencij za okolje. Pomo? pri pomlajevanju vozil bodisi z bencinskim ali dizelskim motorjem pa bi vsekakor pospešila izboljšanje kakovosti zraka v naseljih.