Zgodovina

Bosch pred 125 leti izdelal prvo napravo za magnetni vžig

 

Bosch se je kot proizvajalec opreme za motorna vozila uveljavil že leta 1887. Tega leta je namre? 25-letni elektri?ar in finomehanik Robert Bosch po naro?ilu stranke izdelal enoto, ki je kasneje odigrala pomembno vlogo v avtomobilski industriji. To je bila naprava za magnetni vžig na stacionarnem motorju. Takrat se Bosch ni zavedal, da izdelek za njegovo mlado podjetje predstavlja veliko prelomnico. Napravo je kasneje še nadgradil. Prav nenehno nadgrajevanje je pozneje postalo eno njegovih poglavitnih vodil pri delu.

Leta 1897 je Bosch eno od svojih naprav vgradil v motorni trikolesnik, da bi preveril, ali je primerna za splošno rabo v vseh motornih vozilih. Ta okorna naprava je postala klju?ni izdelek podjetja, pet let kasneje pa je podjetje Bosch predstavilo visokonapetostno napravo za magnetni vžig s sve?ico in tako postalo priznan proizvajalec avtomobilske motorne opreme tudi zunaj Nem?ije. Vžigalni sistemi so se še naprej razvijali in danes predstavljajo del zapletenih sistemov za upravljanje z motorji. Nekaj pa je ostalo enako. Še dandanes je namre? elektri?na iskrica tista, ki vžge mešanico zraka in goriva ter poganja bencinske motorje.

 

 

 


Galerija: