Novice

Ustanovitev podružnice Robert Bosch Battery Systems

Takoj po izdaji dovoljenja s strani pristojnih organov je Bosch čl reorganizirati obrate za proizvodnjo litij-ionskih akumulatorjev. Nekdanje obratovalne enote podjetij SB LiMotive Germany GmbH iz Stuttgarta in Cobasys LLC iz Oriona v ameriški zvezni državi Michigan bodo s takojšnjim čnkom prešle pod okrilje skupine Bosch Group, in sicer kot podružnica v popolni Boschevi lasti pod imenom Robert Bosch Battery Systems.

V okviru nadaljnjega pospeševanja aktivnosti na ču akumulatorjev je Bosch prevzel vse č projekte, povezane z akumulatorskimi sistemi. Nčtujejo, da bo celice dobavljalo podjetje Samsung SDI, vendar pa bo Bosch lahko uporabljal tudi celice drugih proizvajalcev. Fiat 500e, ki je bil nedavno predstavljen na avtomobilskem sejmu v Los Angelesu in ga bodo čli serijsko izdelovati leta 2013, je prvo popolnoma čo vozilo, opremljeno z Boschevim akumulatorskim paketom.

Pozornost usmerjena v akumulatorski sistem

Pri Boschu se trenutno čjo na akumulatorske sisteme, zlasti na upravljanje z akumulatorjem in hranjenje energije z vidika avtomobila kot celote. To čje vse vidike mehanske in elektronske integracije. Podjetje z bogatim strokovnim znanjem bo svoje dejavnosti člo prav na to če. U?inkovitost in zmogljivost vozil na či pogon sta konec koncev odvisni od optimalnega sodelovanja vseh čih in elektronskih komponent ter od upravljanja poglavitnih spremenljivk, kot sta temperatura in napolnjenost akumulatorja, ki morajo v čih situacijah dosegati čne vrednosti.

Razvoj na omenjenem ču lahko pripelje do čtnih izboljšav z vidika ?asa in kakovosti polnjenja, ki sta člna dejavnika za uspeh vozil na či pogon. To je eden od razlogov, da se je Daimer čl za uporabo Boschevih sistemov za upravljanje z akumulatorjem v avtomobilu Smart EV.

 

Zmogljivejše celice za litij-ionske akumulatorje so v razvoju

V č nadaljnjega sodelovanja so se nekdanji partnerji skupnega podjetja dogovorili, da bodo drug drugemu čli dostop do patentov. Na podlagi tega dogovora bo lahko Bosch razvijal nove generacije celic in proizvodnih metod za čnkovitejše in bolj gospodarno hranjenje energije. Razvojne aktivnosti čjejo Boscheve raziskovalne delavce, razvojne dosežke na ču pomorskih aplikacij in Boschevo tehnologijo ter proizvodne strokovnjake, ki tesno sodelujejo z izbranimi partnerji.

Neodvisna evropska mreža strokovnjakov za akumulatorje

Potreba po avtomobilih na či pogon in čih hibridih se bo po letu 2020 predvidoma čo čla. Bosch s pridom izkoriš?a ?as in širi svoje razvojne dejavnosti ter izdeluje čnkovitejše litij-ionske akumulatorske sisteme. Želi si tudi tesnega sodelovanja s strokovnimi partnerji s ča industrije in visokega šolstva, saj želi v Nčji ustanoviti razvojno-raziskovalno središ?e za visokozmogljive akumulatorske celice in vzpostaviti evropsko mrežo strokovnjakov za akumulatorje. Tako se bo nadgrajevalo in člo strokovno znanje, koristno za akumulatorje v dobi t. i. elektromobilnosti pa tudi za stacionarne naprave za shranjevanje energije v prihodnosti.

Bosch kot eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev delov in opreme za motorna vozila na trgu akumulatorske tehnologije za hibridna in ča vozila zaseda najboljši položaj. Za to skupina Bosch Group vsako leto 400 milijonov evrov nameni le sektorju elektromobilnosti. Bosch na omenjenem ču trenutno zaposluje ve? kot 1.100 ljudi, med njimi tudi približno 500 strokovnjakov za akumulatorje v Nčji, ZDA in na Kitajskem. Prisotnost po vsem svetu za Bosch pomeni tesen stik z odjemalci na najpomembnejših svetovnih trgih e-mobilnosti.