Zgodovina

111 let Boschevih vžigalnih sve?k

►     Trenutna ponudba Boschevih izdelkov obsega okoli 1250 vrst vžigalnih sve?k

►     Prakti?no vsi proizvajalci motornih vozil danes zaupajo Boschevim vžigalnim sve?kam

►     Sodobne vžigalne sve?ke š?itijo motor in katalizator

 

Sedmega januarja 1902 so Robertu Boschu odobrili patent za visokonapetostni magnetnik, ki je deloval v kombinaciji z vžigalno sve?ko. To je iznajdba, ki je prva zagotovila zanesljiv vžig mešanice goriva in zraka v motorjih z notranjim zgorevanjem, kar pomeni, da so Boscheve vžigalne sve?ke prispevale k tehnološkemu preboju v avtomobilski industriji. Boscheve sve?ke že 111 let igrajo pomembno vlogo v razvoju visoko zmogljivih, gospodarnih in okolju prijaznih motorjev. Danes prakti?no vsi proizvajalci motornih vozil uporabljajo Boscheve vžigalne sve?ke kot opremo za prvo vgradnjo. Tudi v motorjih za plovila, vodnih skuterjih, gozdarski in vrtnarski opremi, stati?nih bencinskih motorjih, vodnih ?rpalkah in zasilnih generatorjih so uporabljene Boscheve sve?ke.

 

111 let – 11 milijard Boschevih vžigalnih sve?k

V zadnjih 111 letih smo pri Boschu razvili ve? kot 20.000 razli?nih vrst vžigalnih sve?k in jih skupaj izdelali ve? kot 11 milijard. Poleg naših proizvodnih obratov v Nem?iji jih trenutno izdelujemo tudi v Braziliji, na Kitajskem, v Indiji in Rusiji. Boschevi inženirji v tesnem sodelovanju s proizvajalci motorjev po vsem svetu dosledno razvijajo vžigalne sve?ke že od njihove iznajdbe. Trenutno ponudba Boschevih vžigalnih sve?k obsega okoli 1250 vrst s 26 razli?nimi razporeditvami elektrod. Zahvaljujo? inovativnim kombinacijam materialov, kompleksnim konstrukcijskim podrobnostim in najsodobnejšim proizvodnim tehnikam Boscheve vžigalne sve?ke omogo?ajo ?isto in gospodarno zgorevanje v bencinskih motorjih ter š?itijo tako motor kot katalizator vozila. Med vozniki že dolgo veljajo za simbol kakovosti in zanesljivosti. Bralci nemške avto-moto revije »Auto Motor und Sport« na primer za »Najboljšo znamko« v kategoriji vžigalnih sve?k že od leta 2005 brez prekinitve izbirajo Bosch.

 

 

111 let Boschevih vžigalnih sve?k: pregled

  • 1902: Robert Bosch pridobi patent za visokonapetostni magnetnik, ki deluje v kombinaciji z vžigalno sve?ko.
  • 1914: Prva Boscheva tovarna vžigalnih sve?k odprta v Stuttgartu.
  • 1927: Bosch predstavi koncept »Termi?nega razpona«. Pri Boschu še vedno uporabljajo enako standardno meritev termi?ne zmogljivosti vžigalne sve?ke. Pomembna je za zagotavljanje optimalne kalibracije v vsakem motorju.
  • 1939: Odprta tovarna vžigalnih sve?k v Bambergu.
  • 1968: Izdelana milijarda vžigalnih sve?k.
  • 2012: Izdelanih 11 milijard vžigalnih sve?k.
  • 2013: 111. obletnica Boschevih vžigalnih sve?k.

Galerija: