Zgodovina

Odkritje kipa Louis Chevrolet v La Chaux-de-Fondsu

 • Predstavitev najve?jega jeklenega doprsnega kipa v Švici
 • Kip predstavlja »pomemben doprinos« h kulturni dediš?ini regije
 • Abstraktni kip je bil naro?en ob stoletnici znamke Chevrolet

 

V Švicarskem mestu La Chaux-de-Fonds je bilo slovesno odkritje velikega jeklenega kipa pionirja avtomobilizma in soustanovitelja znamke Chevrolet.

 

Kip je družba Chevrolet naro?ila v okviru nate?aja ob praznovanju stoletnice novembra 2011. Danes ga je rojstnemu mestu Louisa Chevroleta slovesno predal dr. Thomas Sedran, predsednik in izvršni direktor družbe Chevrolet Europe.

 

Doprsni kip Louisa Chevroleta je ustvaril kipar Christian Gonzenbach iz Ženeve. Izdelan je iz poliranega jekla z zrcalnim leskom, s tehniko obratnega reliefa.

 

»Znamka Chevrolet je povsem svetu znana kot ena najznamenitejših ameriških avtomobilskih znamk. Mož, ki jo je ustanovil pred ve? kot 100 leti, je mladost preživel tukaj, v La Chaux-de-Fondsu. Ponosni smo, da se lahko poklonimo njegovim švicarskim koreninam ter se z rojstnim krajem Louisa Chevroleta povežemo s tem, da mestu La Chaux-de-Fonds predamo to edinstveno umetniško delo,« je na slovesnosti povedal dr. Thomas Sedran.

 

Odkritja in predaje kipa so se udeležili predstavniki mestne uprave in Chevroleta ter meš?ani, ki prebivajo v okolici parka Parc de l’Ouest, kjer so pred nekaj dnevi postavili kip.

 

»Z navdušenjem sprejemamo to edinstveno umetniško delo, je povedal mestni svetnik Théo Huguenin-Elie, vodja urbanisti?nega oddelka mesta La Chaux-de-Fond. Kip bo postal mestna znamenitost, hkrati pa predstavlja pomemben prispevek h kulturni dediš?ini kraja s posebnim ?ustvenim nabojem. Služil nam bo kot bogato izhodiš?e za pogovor o enem od naših slavnih someš?anov ter tudi o ustvarjalni energiji, ki se je rodila v La Chaux-de-Fondsu in pustila pe?at po vsem svetu,« je povedal Théo Huguenin-Elie.

 

Umetniški nate?aj ob stoletnici znamke Chevrolet

 

Kip je ustvaril Christian Gonzenbach, zmagovalec umetniškega nate?aja, ki ga je Chevrolet razpisal ob stoletnici ustanovitve slovite avtomobilske znamke, 3. novembra 2011. Mednarodna žirija, ki so jo sestavljali predstavniki družbe Chevrolet, mesta La Chaux-de-Fonds in umetnostni strokovnjaki, je Gonzenbachov projekt izbrala kot najboljšega med štirimi izjemno ustvarjalnimi prijavami.

 

Zahvaljujem se za zaupanje, ki sta ga družba Chevrolet in mesto La Chaux-de-Fonds izkazala mojemu projektu in meni,« je povedal Christian Gonzenbach. »Navdušen sem, da sem lahko delal kip te velikosti, poleg tega pa me je prodorni duh Louisa Chevrolta resni?no navdihnil. Nenadoma se je mi nemogo?e zazdelo povsem mogo?e. In s tem projektom sem to dokazal,« je povedal kipar iz Ženeve.

 

Tehnološka domiselnost v umetnosti

 

Izdelava kipa Louisa Chevroleta s sijajno kovinsko površino, ki je gladka kot steklo, je dvanajst mesecev potekala z ulivanjem in varjenjem v livarni v tajvanskem glavnem mestu Tajpej.

 

»Kip Louisa Chevroleta je najpomembnejše umetniško delo za javni prostor, ki sem ga doslej ustvaril. Zaradi obsega in zapletenosti sem se zavedal, da moram razmišljati druga?e in združiti ekipo izkušenih strokovnjakov – od strokovnjakov za trirazsežno tehniko pa do inženirjev, livarjev, varilcev, strokovnjakov za poliranje in drugih. In na ta na?in mi je uspelo,« pravi Christian Gonzenbach.

 

»?eprav je kip zelo težak, deluje zelo lahkotno. Jekla sploh ne opazite. Na površini poliranega jekla z zrcalnim leskom lahko vidite odsev okolice, ki obdaja kip. Resni?no zanimivo ga je opazovati, saj ves ?as spreminja barvo – z vsakim oblakom, ki gre ?ez nebo.

 

Zunanjost osemtonskega kipa je izdelana iz 71 ploš? nerjavnega jekla visoke kakovosti. Notranje ogrodje je izdelano in kovinskih drogov in stebrov, ki zagotavljajo strukturno stabilnost. Spodnji del ogrodja je usidran v temelje kipa.

 

Kip stoji na 28 cm visokem betonskem podstavku ?rne barve. Pritrdilni drogovi so vpeti v podstavek in v temelje, kar zagotavlja varno pritrditev in stabilnost. Kip je postavljen v parku Parc de l'Ouest mesta La Chaux-de-Fond. Postavitev kipa je vodila Friederike Schmid, izkušena projektna vodja na podro?ju umetniških projektov, ki so namenjeni umestitvi v javni prostor.

 

La Chaux-de-Fonds je pomembno središ?e švicarskega urarstva, ki je uvrš?eno na Unescov seznam svetovne kulturne dediš?ine. Druge slavne osebnosti, rojene v La Chaux-de-Fondsu, med drugimi vklju?ujejo slavnega arhitekta in oblikovalca Le Corbusierja ter pisatelja iz 19. stoletja, Blaisa Cendrarsa.

 

Potek ustvarjanja kipa Louisa Chevroleta

 

 • oktober 2011 izbira parka Parc de l’Ouest kot mesta postavitve kipa
 • 3. november 3 2011 najava umetniškega nate?aja na tiskovni konferenci ob stoletnici znamke Chevrolet v La Chaux-de-Fondsu
 • marec 2012 – razglasitev zmagovalca nate?aja
 • julij 2012 – za?etek postopka izdelave v livarni v Tajvanu
 • april 2013 za?etek pripravljalnih del v parku Parc de l’Ouest
 • 6. avgust 2013 – kip odpremljen iz Tajvana
 • september 2013 – kip Louisa Chevroleta prispe v Rotterdam
 • 3. oktober 2013 – odkritje in predaja kipa mestu La Chaux-de-Fonds

Galerija: