Novice

Izogibanje nesre?am, optimalna varnost, hitro aktiviranje pomo?i: integralni var

Ravno ob lansiranju vozila na trg je BMW i3 dosegel tudi najvišjo oceno 5 zvezdic za varnost otrok in odraslih potnikov pri preskusih Euro NCAP. Kot pri?akovano, se je elektri?no vozilo na podro?ju pasivne varnosti odrezalo enako dobro kot konvencionalno gnana vozila v istem segmentu. Integralni varnostni koncept pokriva vse od izogibanja trkom, do inteligentnega klica na pomo?, hkrati pa zadoš?a in celo presega najvišje zahteve Euro NCAP.

 

Revolucionaren, novi koncept vozila omogo?a BMW i3, da ponudi svojim strankam ne samo nasmeh na obrazu med vožnjo in prijaznost do okolja, temve? dosega tudi najvišje ocene tudi na podro?ju varnosti. Integralni varnostni koncept, ustvarjen za prvo serijsko elektri?no vozilo BMW Group, vklju?uje od sistemov za asistenco vozniku, ki se osredoto?ajo na izogibanje trkom s pomo?jo pasivne varnosti, pa vse do inteligentne funkcije za klic v sili, ki je v skladu z vsemi globalnimi standardi za zaš?ito pri pred nesre?ami.

 

Cilj BMW integralnega koncepta varnosti je dose?i optimalno kombinacijo aktivnih in pasivnih varnostnih sistemov, ki so pripravljeni na resni?ne situacije in nesre?e v prometu. Med aktivne ukrepe vklju?ene v koncept, so preventivni sistemi, ki vozniku pomagajo prepre?evati trke. Sistem, imenovan Driving Assistant Plus, na voljo v BMW i3, vklju?uje tako opozarjanje pred trkom kot tudi opozarjanje na pešce z zavorno funkcijo. Sistem, ki je v segmentu prisoten prvi?, še posebno v urbanem prometu pomaga prepre?evati trke ali pa v najslabšem primeru bistveno zmanjša mo? trka. Medtem pa precizno definirane obremenitvene in zme?kljive cone skupaj s potniško celico oblikujejo prostor, kateri v primeru trka, z elektronsko krmiljenim zadrževalnim sistemom potnikom omogo?a prostor za preživetje. S precizno med seboj povezano funkcionalnostjo optimizirajo varnost potnikov v primeru, ko je trk neizbežen. Za prav tako premierno v tem segmentu velja inteligentna funkcija za klic v sili z avtomatskim lociranjem vozila in zaznavanjem silovitosti trka. Funkcija je vklju?ena v osnovno opremo vozila BMW i3. Ta sistem, ki avtomatsko vzpostavi telefonsko povezavo s klicnim centrom, tako zmanjša odzivni ?as reševalcev, za kar si je BMW Group že v letu 2010 pri Euro NCAP prislužil posebno nagrado za napredni sistem. Trenutno standardni procesi preskusa trkov v svojo kon?no oceno še ne vklju?ujejo inteligentnega sistema za klic v sili. Zakonske zahteve, ki vzpodbujajo uvrstitev tovrstnega sistema v vsa novo registrirana v Evropski uniji ne bodo stopile v veljavo pred letom 2015.

 

U?inkovitost vseh pasivnih varnostnih sistemov v BMW i3 je bila analizirana že v ?asu razvoja s pomo?jo številnih preskusnih trkov. Izvajali so jih strokovnjaki BMW Group specializirani za raziskave nesre? v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki. Pri tem procesu so bili upoštevani scenariji, vklju?no z vplivom trka drugega vozila v zadnji del BMW i3 in situacijo prevra?anja vozila, ki so relevantni tudi za registracijske procese vozila in testiranja varnosti uporabnikov po celem svetu.

 

Izjemno trdna potniška celica, narejena iz posebnega materiala - zmesi okrepljene s karbonskimi vlakni (CFRP) in precizno prepletanje zadrževalnega sistema omogo?ajo BMW i3 izjemne rezultate za varnost otrok in odraslih pri preskusnih trkih Euro NCAP. Preizkuševalci so omenili neverjetno nizko tveganje poškodb pri trkih spredaj in trkih s strani kot tudi pri trkih v drog s strani. Še posebej presenetljiva pa je bila minimalna deformacija v CFRP potniški celici, ki še pove?a u?inkovitost zadrževalnih sistemov.


Galerija: