Tehnika - novosti

MZD Connect za novo Mazdo3

 

 

  • Nov sistem omogo?a enostavno in varno uporabo povezanosti s spletom v avtomobilu
  • Sistem se odli?no vklaplja v notranjost in HMI nove Mazde3

Ko gre za inovacije, pri Mazdi nikoli ne mirujejo. Med pomembnejšimi novostmi te jeseni je zato tudi MZD Connect, visokozmogljivi sistem povezljivosti z internetom, ki je na voljo v novi Mazdi3. S tem je nova generacija Mazde3 prva v svojem razredu, saj omogo?a velik nabor online storitev, ki sovpadajo s popolno prenovo human-machine interface-a (HMI).

MZD Connect se brez težav poveže z voznikovim pametnim mobilnikom, kar omogo?a dodaten vir informacij za navigacijski sistem, hkrati pa sistem lahko iz teksta v govor pretvori tudi sporo?ila SMS. Med vožnjo se potniki lahko zabavajo tudi s storitvami Aha, ra?unalništva v oblaku za avtomobile, ki ponujajo velik nabor internetnih radiev, novice, podcaste in avdio knjige, vse pa poteka preko aplikacije, ki si jo uporabnik naloži na svoj pametni mobilnik, nato pa se s pomo?jo bluetooth ali USB-vmesnika poveže s sistemom MZD Connect.

 

Sistem MZD Connect poleg spremljanja Facebooka in Twitterja omogo?a tudi uporabo lastnih aplikacij, namenjenih vzdrževanju vozila in ekološki vožnji. S svojo modularno zasnovo strojne opreme in možnostjo nadgrajevanja programske opreme, se MZD Connect odlikuje tudi po fleksibilnosti in sodobnosti. Tudi zato ga je mogo?e uporabljati s 25 jeziki govora in 38 jeziki v tekstovnem prikazu in z vedno novimi funkcijami in aplikacijami. 

Pomemben vidik uporabe sta tudi enostavnost in predvsem varnost upravljanja s samim sistemom. Zaradi pametne zasnove nadzorne ploš?e in ustrezne postavitve 7-pal?nega zaslona na vrhu sredinske konzole je motenj za voznika malo, saj mu pri upravljanju ni potrebno umikati pogleda s ceste. Ob ve?ji varnosti med vožnjo pomeni to tudi maksimalni izkoristek tehnologije, ki jo ponuja MZD Connect.


Galerija: