Novice

Volvo in samostojna vožnja: številne prednosti za družbo in kupce

Kljub mnogim izboljšavam v prometni varnosti še vedno vsako leto v prometu umre 1,2 milijona ljudi. Leta 2007 je to vzpodbudilo Volvo Cars, kot edinega proizvajalca vozil na svetu, k predstavitvi vizije varnosti, da nih?e ne bo smrtna žrtev ali težko poškodovan v novem Volvu do leta 2020. Cilj podjetja je torej, da se vozilo enostavno ne bi zaletelo.

 

»Pionirske tehnologije z znatno uporabo sistemov za pomo? pri vožnji nam ne bodo zgolj pomagale uresni?iti naše vizije varnosti, vendar bodo prinesle tudi velike prednosti za družbo in kupce,« pove Håkan Samuelsson, predsednik in generalni direktor Volvo Car Group.

 

Moderna družba se soo?a s številnimi izzivi za izboljšanje varnosti, zmanjšanje onesnaževanja in globalnih CO2 emisij. Samostojna vožnja lahko v dolo?enih situacijah zmanjša porabo goriva do 50 %. Oslabljena mobilnost in prometna gne?a pa sta prav tako del problema.

 

»Volvov dolgoleten v ?loveka usmerjen pristop in osredoto?enje na varnost nudita druga?no za?etno to?ko kot pri drugih proizvajalcih avtomobilov, ko gre za vprašanje samostojne vožnje,« doda Håkan Samuelsson.

 

Dovoliti avtomobilu, da se vede samostojno je klju?no pri uresni?evanju vizije, da se v prihodnosti vozilo ne bo zaletelo. Trenutni sistemi za samodejno zaviranje, ohranjanje smeri vožnje in prilagodljiv tempomat so primeri prvih korakov proti samostojni vožnji. Sedaj se Volvo premika proti tehnologijam z višjo stopnjo samostojne vožnje v obi?ajnih prometnih situacijah.

 

Samostojna vožnja v koloni

Prvi sistem samostojne vožnje bo predstavljen v povsem novem Volvu XC90 konec leta 2014; prilagodljiv tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control) s pomo?jo pri krmiljenju bo samodejno sledil sprednjemu vozilu v koloni. Še ena pomembna funkcija je zaznavanje roba cestiš?a in ovir, ki zazna, ?e vozilo zapelje s ceste in samodejno spravi vozilo nazaj na cestiš?e.

 

Utiranje poti za samostojna vozila – nova dimenzija vožnje

Naslednji korak je tehnologija, ki sledi sprednjemu vozilu pri višjih hitrostih; s tem, da lahko voznik umakne roke z volana. Na ta na?in se odpira pot k predstavitvi samostojnih vozil, katerim se lahko preda odgovornost za varen prihod na cilj.

 

Ta sofisticirana tehnologija samostojne vožnje bo testirana in ocenjena v projektu »Drive Me« v Volvovem doma?em mestu Göteborg na Švedskem. Leta 2017 se bo projektu pridružilo 100 strank in uporabljalo 100 samovoze?ih vozil Volvo na izbranih javnih cestah in v okolici mesta.

 

Gre za na svetu edinstven projekt, v katerem sodelujejo Volvo, švedska prometna uprava, švedska prometna agencija, Linholmen znanstveni park in mesto Göteborg, s podporo švedske vlade. Projekt se bo pri?el izvajati že leta 2014 z razvojem testnih vozil.

 

Velike prednosti za kupce

Samostojna vožnja predstavlja velike prednosti za kupce. Bistveno bo spremenila pogled na vožnjo avtomobilov. Kot voznik prihodnosti boste lahko na?rtovali svojo vožnjo z mešanico samostojne in aktivne vožnje. Varno se boste lahko pogovarjali po telefonu, uporabljali tabli?ni ra?unalnik ali pa zgolj uživali. Samostojna vožnja s tem varno utira pot za u?inkovitejšo upravljanje svojega ?asa med samo vožnjo.

 

»Le redki pomislijo na letalo, ki leti z avtopilotom, biti v vozilu, ki samostojno vozi, medtem kot voznik bere knjigo, pa je zaenkrat za mnoge še zelo revolucionarna misel,« zaklju?i Håkan Samuelsson.


Galerija: