Novice

Volvo Car Group za?enja skandinavski pilotni projekt z uporabo komunikacije v ob

Volvo Car Group (Volvo Cars), švedska agencija za transport (Trafikverket) in norveška agencija za javne ceste (Statens Vegvesen) združujejo č v pilotnem projektu, pri katerem bodo podatki o trenju na cesti, ki jih bodo zagotavljali posamezni avtomobili, deljeni v oblaku in na voljo ostalim voznikom.

 

Rčsovni podatki o spolzkih predelih na cestah služijo opozarjanju ostalih vozil v bližini, obenem pa čjejo čnkovitost cestnih popravil pozimi.

 

“Pilot je en prvih čih primerov, kako brezžča komunikacija, preko mobilnega omrežja, č 'pogovarjanje' vozil med seboj in s prometnim okoljem. To lahko pripomore k varnosti v cestnem prometu,” pravi Erik Israelsson, projekt vodja Cooperative ITS (Intelligent Transport System) pri Volvo Cars.

 

“Na cestah imamo 50 testnih vozil, do naslednje zime pa se bo flota še čo čla. Naš cilj je, narediti to tehnologijo dostopno uporabnikom v roku nekaj let, ” je še dodal.

 

Uporaba mobilnega omrežja

Ko Volvo testni avto zazna spolzek ali leden del voziš?a, preko mobilnega omrežja posreduje informacijo v Volvo Cars bazo podatkov. Instantno opozorilo je potem izdano vsem ostalim vozilom, ki se približujejo nevarnemu delu voziš?a, kar voznikom č, da se vnaprej izognejo nevarnim situacijam.

 

Opozorilo o spolzkem cestiš?u se pojavi na instrumentih in s tem opozori voznika. Aplikacija v avtomobilu pa bo priredila stopnjo opozorila, glede na hitrost vozila in trenutne vozne razmere.

 

Izboljšano zimsko vzdrževanje cest

Informacije o ledenih zaplatah so posredovane tudi vzdrževalcem cest, kot dopolnitev čh merilnih postaj. Ti podatki lahko pomagajo vzdrževalcem in njihovim podizvajalcem pri črovanju in izvedbi zimskih popravil, ter čjo hiter odzivni ?as na spremenjene vizne razmere.

 

“Ko ima cestni administrator dostop do informacij, ki jih zbira mnogo vozil, lahko te informacije pripomorejo k či čnkovitosti vzdrževanja v zimskih mesecih. Obenem lahko č varnost za vse udeležence v prometu. Poleg tega pa č tudi zmanjšanje porabe soli, ko le-ta ni potrebna in s tem zmanjša vpliv na okolje,” pravi Erik Israelsson.

 

Volvo Cars prepoznava, da je zagotavljanje integritete čih uporabnikov pomemben del sistema. Informacije, ki bodo deljene z vzdrževalci cest, ne bodo vsebovale podatkiv, unikatnih čim vozilom. Sistem se bo uporabljal čo za spremljanje stanja cestnega omrežja.

 

Ambiciozna strategija povezovanja

Volvo Cars strateško investira in sklepa partnerstva, z namenom ustvarjanja storitev v oblaku, del katerih je, kot prva varnostna storitev, tudi storitev opozarjanja na spolzke dele cestiš?a. Razvoj zapleteih komunikacijskih protokolov preko mobilnega omrežja je del Volvove vizije, da uporabnikom ponudijo popolnoma povezano izkušnjo.

 

“To je le čtek. V prihodnosti bomo imeli čno izmenjavo čih informacij med vozili,” pravi Erik Israelsson. “Na tem ču je mnogo potenciala, od če varnosti do bolj udobne vožnje in bolj čga prometa."

 

“Strateški fokus na povezljivost tlakuje pot za ve? varnostnih rešitev v oblaku. To nas bo pripeljalo bliže naši viziji, kjer do leta 2020 odpravimo smrtnost in težje poškodbe v vozilih Volvo,” č Erik Israelsson.