Prototipi

Volvo SCC

Volvo SCC (Safety Car Concept) predstavlja vizijo razvoja na ču čnja varnosti cestnega prometa in z vsemi vgrajenimi komponentami trenutno predstavlja enega najbolj varnih prototipov osebnih vozil na svetu.

Po izjavah Helen Petauskas, predstavnice oddelka za varnost pri Ford Motor Company, pod katere okrilje spada švedski Volvo, je Volvo SCC narejen "za oko". "Ve? kot 90% vseh pomembnih informacij voznice ali voznika predstavljajo či vtisi, ki jih voznica oz. voznik dobi ob pogledu skozi steklene površine vozila. Z izboljšanjem kvalitete čih informacij se voznici ali vozniku dane če možnosti sprejemanja pravilnih čtev v čih situacijah, ter s tem zmanjšanje možnosti č", tako navaja Petauskasova.
"Narejeno za oko" tako ne pomeni v prvi vrsti oblike, temve? zasnovo vozila, ki je v celoti zasnovana iz položaja voznikovih č. Ko se voznik usede na sedež, zaznavalo zazna položaj njegovih č in samodejno nastavi optimalen položaj sedeža. Za ?im če udobje upravljanja, se tako hkrati nastavijo tla s pedalskim sklopom, volanski obro? in sredinska konzola s prestavno čco. Rezultat: Voznik ima najboljši možen pogled nad dogajanjem zunaj vozila, zraven tega pa lahko čnkovito nadzira tudi podatkena armaturni ploš?i.
Za boljšo preglednost je A-ča sta skonstruirana tako, da lahko vidimo skozenj. To č konstrukcija izjekla v obliki satovja in pleksi stekla. B ča sta upognjena navznoter z enako obliko kot okvir sedeža, s ?imer je dosežen optimalen pogled nazaj.

Ker pa voznikove č niso vedno dovolj, so na voljo še naslednja pomagala:
Radarski sistem, ki je vgrajen v vzvratnem ogledalu in s prižgano č čo v spodnjem delu vzvratnega ogledala opozarja na morebitna vozila, ki se nahajajo v mrtvemkotu. Snop žarometov se prilagaja cestiš?u in hotrosti gibanaj vozila: pri čsni vožnji v križiš?e je tako kratek in širok, pri hitri vožnji po ravni cesti dolg in ožji, medtem ko se pri vožnji skozi ovinke samodejno prilagaja tako, da je daljši v smeri ovinka. Infra č kamera č snema dogajanje pred vozilo, in ga v ?rno-beli tehniki projicira na vetrobransko steklo. S tem se bistveno č vidljivost č, kar je še posebej pomembno v primeru, ko voznika zaslepi snop žarometov nasproti čga vozila. Kamera na sprednjem delu vozila kontrolira položaj vozila na cestiš?u in v primeru, da se vozilo preve? približa robu cestiš?a, oz. sredinski ?rti opozori voznika z čim signalom.

Za opozorilo ostalim udeležencem v prometu, pa v primeru čega zaviranja zavorne č utripajo.

Zraven predstavljenih aktivnih varnostnih elementov, so v Volvo SCC vgrajeni še številni pasivni varnostni elementi: Tako okvir prednjih sedežev skupaj z B-čom tvori varnostni sistem, ki enako čnkovito deluje pri stranskih trkih in čnju vozila, kot čn B-čk. Vozilo je opremljeno z dvema čima varnostnima pasovoma: X4-križni pasovi so či čovni varnostni pasovi, kot jih poznamo v čni sodobnih vozil z dodatnim diagonalnim prsnim pasom v drugi smeri od čega čovnega pasu in V4-či pasovi, ki predstavljajo novi ščovni varnostni sistem s centralnim zapiranjem, podobno kot dirkalni pasovi, ramenski pasova pa tako tvorita obliko ?rke V.
Za varnost pešcev je poskrblejno z dodatnimi varnostnimi mehovi nameš?enimi na prednjem delu vozila, ki se sprožijo ob trku s pešcem ali kolesarjem.


?e sta vas Volvo Car Company in Ford motor Company čla, da je SCC najvarnejše vozilo na svetu in ga želite kupiti, vas bomo črali, da SCC-ja še dolgo ne bo č kupiti? in kot še če čranje, č Volvov model H30, ki bo v veliki meri oblikovno spominjal na SCC, dejansko pa bo predstavljal naslednika Volva 480ES iz 80ih let, ne bo imel obljubljenega prozornega A-ča.

Martin Volmajer

Galerija: