Novice

Predstavitev rezultatov projekta SENSoR

V preteklih dveh letih smo posneli in ovrednotili kakovost kar 3.180 kilometrov slovenskih državnih cest. Ob ču EU projekta SENSoR smo ugotovitve predstavili javnosti na novinarski konferenci, kjer so se lahko udeleženci pogovorili tudi z vsemi, ki so pri projektu sodelovali.

Projekt SENSOR je s strani EU podprt progam ocenjevanja in rangiranja cest glede na stanje cest in obcestja ter glede na stopnjo tveganja prometnih nesre?. V okviru South East Europe Transnational Cooperation Programme predstavlja če transnacionalno sodelovanje v Evropi.

Sodelovanje zajema 15 držav v katerih bo v projektu po metodologiji »Risk Rating« - Ocena stopnje tveganja cest in »Star Rating« - Rangiranje cest glede na stanje cest, pregledano in ovrednoteno 15.000 km prednostnih cest v državah partnericah. Projekt se je čl izvajati s v oktobru 2012 in se je čl v novembru 2014.