Novice

Večina slovenskih voznikov januarja kupi letno vinjeto in jo namesti sama

Decembra lani so v AMZS med 407 slovenskimi voznicami in vozniki izvedli anketo o uporabi vinjet. Izvedeli so, da ima večina voznikov na svojem avtomobilu letno vinjeto, ki jo kupi januarja. V gospodinjstvih z več avtomobili jih ima polovica vinjeto le na enem vozilu. Tretjini vprašanih pa se zdi menjavanje vinjete zoprno opravilo. 

‘Rezultati ankete so pokazali, da ima večina (87 %) voznikov v avtomobilu, ki ga največ vozijo, nalepljeno vinjeto, od tega velika večina letno (96 %). Zanimalo nas je tudi, ali je v gospodinjstvih z več avtomobili vinjeta samo na enem od avtomobilov. Rezultati so to večinoma podprli: v polovici (52 %) takih gospodinjstev imajo vinjeto na enem avtu, na drugem pa ne. Voznike smo vprašali tudi, kdaj kupijo vinjeto in kdo jo zamenja. Ljudje jih kupijo januarja (46 % vprašanih) in decembra (43 %), le manjši delež voznikov (11 %) pa med letom,’ je pojasnil Robert Štaba, generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije. 

Voznice in voznike so v AMZS-ju povprašali tudi o tem, kdo jim zamenja vinjeto, in kako zoprno opravilo je zanje menjavanje vinjete. Večina (85 %) zamenja vinjeto v svojem avtu sama, 15 % voznikom in voznicam pa jih zamenja sorodnik ali kdo drug. Pri vprašanju, kako zoprno opravilo je zanje menjavanje vinjete, so anketiranci izrazili različna mnenja: tretjini (33 %) voznikov se zdi menjavanje vinjete zoprno opravilo, skoraj polovici (46 %) pa ne. Ženskam in mlajšim voznikom se zdi menjavanje vinjete bolj zoprno opravilo kot moškim in starejšim voznikom. Kljub neprijetnostim pri menjavanju vinjet pa vprašani večinoma podpirajo njihovo uporabo: 71 % vprašanih bi raje imelo vinjeto kot sprotno cestninjenje (29 %).

Prav zato so se v AMZS odločili, da prisluhnejo željam voznic in voznikov ter jim ponudijo cenejši nakup vinjete in brezplačno zamenjavo. Svojim članom podarjajo 6 evrov, ki jih lahko unovčijo s svojo člansko izkaznico ob nakupu letne vinjete kateregakoli cestninskega razreda ali nakupu drugega blaga, vrednega nad 100 evrov*, na prodajnih mestih AMZS do 30. januarja 2016. Ob tem pa jim bodo staro vinjeto še brezplačno odstranili in na željo namestili novo. Več o ponudbi: http://www.amzs.si/vinjeta2016/default.aspx