Predstavitve

Peugeot Rapide - Peugeotov hitri servis

S hitrim tempom, ki nam ga vsiljuje sodobni ?as, so se v Peugeotovi prodajni mreži odlo?ili uvesti novo storitev za njihove stranke - Peugeot Rapide. Storitev bo olajšala, predvsem pa skrajšala ?akanja na popravilo vozila v servisnih delavnicah.
V zadnjem ?asu prihaja v Sloveniji tudi na poprodajnem podro?ju, kamor štejemo servise in aktivnosti, povezane z vzdrževanjem vozil in nadomestnimi deli, do velikih sprememb. Sre?ujemo se z zelo konkuren?nim tržiš?em, ?igar dinamiko narekujejo tako pooblaš?eni servisi znanih evropskih in svetovnih proizvajalcev kot tudi verige specializiranih mehani?nih delavnic. Po drugi strani ne smemo pozabiti, da so vozila vedno bolj zanesljiva, starost vozil se neprestano dviga, posledi?no se pri vzdrževanju pove?uje obseg rutinskih opravil, zmanjšuje pa koli?ina zahtevnih opravil.
Stranke na našem tržiš?u pri?akujejo hitro uslugo (tudi glede na spremenjen na?in življenja), zanesljivost, strokovnost in nenazadnje pošteno ceno oziroma kvalitetno uslugo za svoj denar.
Kaj lahko Peugeotova pooblaš?ena mreža ponudi svojim strankam oziroma kako se razlikuje od svoje konkurence? Na prvem mestu je zagotovo prepoznavnost znamke s svojo podobo in organizacijo. Zelo pomembna je tehni?na izkušenost osebja, ki se na izobraževanjih redno izpopolnjuje. Peugeotova servisna mreža svojim strankam zagotavlja tudi uporabo Peugeotovih originalnih nadomestnih delov, ki so homologirani za vgradnjo v vozila znamke Peugeot in v vozila drugih znamk.
Njihov odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje je po novem tudi PEUGEOT RAPIDE, Peugeotov hitri servis. V prevodu ?rapide? pomeni hitro, tako nam že samo ime pove, kaj je glavna zna?ilnost novega koncepta.
V Sloveniji bodo proti koncu leta odprli tri hitre servise, in sicer v Mariboru, Celju in Ljubljani. Vsi trije bodo sestavni del že obstoje?ih Peugeotovih servisnih delavnic s pomembno razliko, da lahko delujejo popolnoma samostojno in neodvisno od preostalih servisnih aktivnosti.
Glavne prednosti, ki jih ponuja nov na?in servisiranja pri Peugeotu, so:

- delovni ?as, prilagojen sodobnemu na?inu življenja, kar pomeni, da je hitri servis odprt šest dni v tednu (razen nedelje) med 7. in 19. oziroma 20. uro, sprejem vozil poteka brez vnaprejšnjega naro?anja, na servis ne bo potrebno ?akati;
- hitrost: delovna operacija na vozilu se opravi v ?asu, krajšem od ene ure;
- cena je vnaprej znana (v ceno sta vklju?ena tako storitev kot strošek nadomestnih delov) in je prilagojena konkurenci na lokalnem trgu;
- zaupanje v svojega serviserja, kajti ta pozna vozilo svoje stranke do potankosti.

V okviru ponudbe Peugeot Rapide nudijo pet osnovnih paketov in enega dodatnega:

- menjava olja,
- pnevmatike (montaža, balansiranje, popravila, kontrola),
- zavore (zavorni bobni, diski, ploš?ice ?),
- izpušni sistem (izpušni lonec, delovanje katalizatorja, emisija izpušnih plinov),
- akumulator ? svetlobna telesa,
- dodatna oprema (montaža akustike, prevlek, spojlerjev ?).

Prednost, ki je bodo stranke deležne v naših servisih, je poleg zgoraj opisane ponudbe tudi osebni odnos med sprejemnikom ? mehanikom in stranko. Stranko, ki se pripelje na servis brez vnaprejšnjega naro?anja, sprejme sprejemnik ? mehanik, ji izda delovni nalog, sam opravi popravilo in preda vozilo stranki. Vse to v manj kot eni uri.
Pomislite, ste se že kdaj pošteno ujezili, ko ste prišli na servis (po predhodnem telefonskem naro?ilu), na okencu so vam izdali delovni nalog, prehodili ste dolgo pot do sprejemnika, ta je vaše vozilo odpeljal v servisni del ?
Z novim na?inom servisiranja pri Peugeotu ves ta administrativni del odpade, vozilo samo zapeljete z glavne ceste v Peugeot Rapide. Tudi prepoznavnost je ena izmed prednosti, saj je Rapide lepo viden z glavne ceste z direktnim dostopom. ?e morda stanujete v Mariboru, Celju ali Ljubljani, ste gotovo že zasledili ozna?evalne table in vhod v Peugeotov hitri servis.
Na koncu se lahko vprašamo, zakaj naj se odlo?imo za Peugeotov hitri servis in ne za katerega drugega v naši bližini? Za to je ve? razlogov. Najprej, za vašega Peugeota bodo znali najbolje poskrbeti Peugeotovi mehaniki s svojim znanjem in izkušnjami ter diagnosti?nim instrumentom DIAG 2000.
Cenik vseh operacij Peugeot Rapide je viden na vhodu v servis. Cene so konkuren?ne in z upoštevanjem ?asovnih normativov proizvajalca. Vsi nadomestni deli, pripravljeni za vgradnjo v vozilo, so homologirani in imajo enoletno garancijo. Na koncu vam serviser pregleda 26 kontrolnih to?k na vozilu in izda potrjen dokument.

Seveda so v hitre servise Peugeot Rapide vabljeni lastniki vseh znamk vozil, ne le znamke Peugeot.

Avtor: Bogdan Meško
Slike: Levin, Maribor


Galerija: