Tehnika - novosti

Nova tehnologija prednjih lu?i pri Mercedes Benzu: Žarometi, ki bolje osvetlijo

Inovativni sistem prednjih lu?i bo še dodatno pove?al varnost vožnje pono?i. Razvit je bil v povezavi s podjetjem Hella. Ta tehnologija omogo?a, da žarometi prilagodijo smer snopa svetlobe gibanju volana. Nova tehnologija bo na voljo kupcem pomladi leta 2003.

Aktivni sistem zavijanja žarometov izboljša osvetljenost ceste pred vozilom do 90 odstotkov. Obi?ajne zasen?ene (kratke) prednje lu?i lahko zagotovijo osvetljenost ceste v razdaljenosti do približno 30 metrov pred avtomobilom, ko ta vstopa v ovinek s polmerom 190 metrov, medtem, ko nove lu?i pove?ajo to razdaljo za dodatnih 25 metrov. Ker je porazdelitev svetlobe usklajena s kotom volanskega obro?a, lahko voznik vidi potek ovinka že v za?etni fazi zavijanja v ovinek in lahko le-temu prilagodi na?in vožnje skozenj.

Aktivni sistem zavijanja žarometov deluje tako za zasen?ene kot tudi za dolge lu?i in se enakomerno prilagaja hitrosti gibanja vozila.

Pri razvoju te tehnologije se je Mercedes Benz namenoma odlo?il za aktivni sistem raje kot za stati?en vir svetlobo, medtem ko bi usmerjali svetlobni snop med zavijanjem vozila, saj aktivni sistem dodatno pove?a varnost na odprtih magistralnih cestah z dolgimi zavoji.

Tehnologiji lu?i namenja Mercedes Benz veliko pozornost, saj ga smatra za izredno pomembnega pri varnosti v vsakodnevnem življenju. Statisti?ne analize prometnih nezgod nakazujejo, da se najhujše nezgode dogodijo v ?asu teme na magistralnih in motornih cestah. Te analize kažejo, da je verjetnost, da se boste resno poškodovali v prometni nezgodi dvakrat ve?ja pono?i, kot pa podnevi, kljub temu, da je pono?i precej manj prometa. V Nem?iji je samo lansko leto umrlo 2.500 ljudi v nezgodah, ki so se dogodile pono?i, kar predstavlja skoraj tretjino vseh smrtnih primerov v državi v tem ?asu.

Raziskovalna analiza podatkov nezgod, ki jih je opravil Mercedes Benz kaže, da je ve?ina voznikov, ki je bila udeležena v nezgodah, zgubila oblast nad vozilom v nerazsvetljenih ovinkih ? v veliko primerih zato, ker niso mogli videti smeri ovinka v temi in zato niso mogli primerno prilagoditi hitrosti vozila. Nov aktivni sistem prilagajanja žarometov smeri vožnje Mercedesa Benza lahko v takšnih situacijah odigra pomembno vlogo pri prepre?evanju nezgod v ovinkih nerazsvetljenih cest.

Inovativni žarometi vozila ki prilagajajo porazdelitev svetlobe glede na trenutne razmere bodo prinesle trajen napredek v smislu varne vožnje pono?i. Ta aktivni sistem lahko razumemo kot preboj v razvoju na novem podro?ju prilagodljive žarometne tehnologije. V prihodnje pa bomo pri?a razvoju še v smereh prilagoditve prednju lu?i vožnji po motornih cestah, v mestnem prometu in vožnji v neugodnih vremenskih razmerah.

V pripravi je tudi sistem, povezan z natan?no informacijo o poti z navigacijskega sistema, ki bo tudi na tej osnovi prilagajal funkcije prednjih lu?i. Medtem pa je na testiranju v razvojnem oddelku Mercedes Benza tudi inovativen infrarde?i laserski sistem za no?no gledanje.

Galerija: