Tehnika - novosti

Prenovljena CDI-ja ? dobro napravili še boljše

CDI je Mercedes Benz-ova oznaka za turbo dieselske motorje s tehnologijo skupnega voda dovoda plinskega olja v zgorevalni prostor. Prve tovrstne motorje so pri?eli vgrajevati v vozila pred štirimi leti. Do danes so že popolnoma izrinili dieselske motorje s klasi?nim vbrizgom in se dokazali s svojo vzdržljivostjo, nizko porabo, veliko specifi?no mo?jo, odli?no odzivnostjo ter nenazadnje okoljsko prijaznostjo.

Nastopil je ?as prenove in najprej so se lotili 2,2 literskega štiri valjnika in 3,2 literskega šestvaljnika z oznakama 200 CDI in 320 CDI.

Štiri valjnemu oziroma šest valjnemu motorju so pove?ali mo? za 5 kW na 90 kW oziroma 150 kW in pove?ali navor za 7 % oziroma 6 % glede na stari štiri oziroma šest valjni motor. Najve?ji navor je pri manjšem motorju 270 Nm je na voljo že pri 1400 obratih v minuti oziroma 500 Nm pri 1800 obratih v minuti pri ve?jem motorju. Šest valjnik ima že pri 1000 obratih v minuti na voljo 250 Nm, pri 1400 obratih v minuti pa že 420 Nm. Vse to so dosegli s temeljito predelavo in izboljšavo motorja, ki so se jih pri obeh motorjih lotili na enak na?in.

Pove?an je bil maksimalni tlak v zgorevalni komori iz 145 na 155 barov in optimirano je bilo gibanje plinov v valju motorja. Motorju so dodali nov turbo kompresor z elektronsko vodenimi vodilnimi lopaticami (predhodnik je imel vakuumsko vodene), ki jih skupaj nadzira skupna motorna elektronika (ra?unalnik). Na ta na?in so dodatno optimirali tla?no polnjenje in delovanje motorja pri nižjih obratih motorja.

Inženirji iz Stuttgarta so izkoristili tudi najnovejšo tehnologijo skupnega voda druge generacije. Tako so dvignili tlak vbrizgavanja iz 1350 na 1600 barov. Vgradili so nove šobe s sedmimi odprtinami (predhodnik šest), pri ?emer so imajo odprtine 20 % manjši premer, kar je zmanjšalo preto?no število za 14 %. Samo zmanjšanje preto?nega števila podaljša ?as vbrizgavanja in to so kompenzirali z zgoraj omenjenim pove?anjem tlaka vbrizgavanja. Ve? odprtin zagotavlja boljšo porazdelitev goriva po zgorevalni komori, manjše odprtine pa zagotavljajo tanjši curek, ki bolje razpade in tvori manjše kapljice, zaradi ?esar bolj popolno zgorijo. Vse to vodi k višjim izkoristkom in manjšemu onesnaževanju okolja.

Tehnologija skupnega voda omogo?a za razliko od ostalih tehnologij vbrizga še možnost ve?kratnega vbrizga, ki so ga tokrat izkoristili tudi pri Mercedes Benzu in s tem zmanjšali hrup in zagotovili bolj miren tek motorja. Z dvojnim pilotnim vbrizgom goriva, ki se ga v kratkem presledku vbrizga v zgorevalno komoro nekaj mili sekund pred glavnim vbrizgom goriva, so poskrbeli, da se mala vbrizgana koli?ina goriva vname in poviša tlak in temperaturo, tako da se zagotovi boljše pogoje za vžig in zgorevanje glavne koli?ine goriva. Posledi?no tlak in temperatura ne naraš?ata tako hitro, kot pri visokotla?nem enkratnem vbrizgu goriva, kar se odraža v mirnem teku in nižji emisiji hrupa.

Fil

Galerija: