Oblikovanje

OBLIKOVANJE OPEL CORSE

Že prejšnja generacija Oplove Corse je imela zelo izrazit image, mali Oplov avtomobil se je izrazito lo?eval od ostale konkurence in s svojo prodajno uspešnostjo vedno znova dokazoval, da je na pravi poti. Ali bi torej lahko pri?akovali, da bo z novo generacijo kaj druga?e?

Osnova za prepoznavnost in nadaljevanje uspešno zastavljene poti je že na prvi pogled ustrezna oblika. Pri oblikovanju nove Corse ni bila želena revolucija, pa? pa evolucija, kar je vidno že na prvi pogled. Tudi z novimi oblikovnimi potezami avtomobil deluje znano in dovolj v skladu s preostalo Oplovo paleto. Glede na to, da Corsa ni ve? najmanjši Opel, da je to vlogo prevzela Agila, je Corsa dimenzijsko precej zrasla in postala resnejši avtomobil. Oblikovni in idejni o?e Cors, Hideo Kodama, Oplov odgovorni oblikovalec, je tudi tretji generaciji Corse vtisnil dovolj prepoznaven pe?at. Pri prejšnji generaciji je avtomobil, ki je bil razvit za Evropski trg, prerasel v svetovni avtomobil. Tokrat pa so s Corso že pri snovanju ciljali širše. Nova generacija je oblikovno bolj dinami?na, z željo, da bi poleg predvsem ženske publike pritegnila tudi moške. Oblikovni proces se je pri?el v letu 1995, vse do leta 1997 pa je potekal razvoj konstrukcije, marketinške raziskave in prvih stilisti?nih predlogov. Za zunanjo obliko so oblikovalci predstavili štiri modele: prvi je bil zelo podoben Astri, drugi z zelo irazitimi blatniki in dinami?nim izgledom, tretji v skladu s tradicijo Corse in zadnji z bolj revolucionarno obliko. Na koncu pa so se odlo?ili za mešanico iz teh predlogov. Evolucija in podobnost s prejšnjo generacijo je sploh dobro vidna z boka, ?eprav je bo?na linija tokrat izraziteje klinasta. Izrazito oblikovani blatniki in ?rne obrobe le-teh še poudarijo opti?no stabilnost avtomobila. Oblikovno najbolj druga?en je zadnji del, z navpi?nimi lu?mi na vsaki strani zadnjega stekla, ki delujejo zelo povezano, kot okenska obroba. Tudi notranjost je dovolj Oplovska, simetri?no oblikovana, predvsem pa prepoznavno Oplova. Za zaklju?ek lahko ugotovimo, da je nova generacija Corse ponovno pripeljala na trg v dovolj napredno in skladno oblikovani obleki, da bo vše? tako tradicionalno Oplovim kupcem, kot še komu, ki ni vezan na dolo?eno znamko.


Aleksander Praper

Galerija: