Zgodovina

ZGODOVINA AVTOMOBILIZMA - na kratko

Avtomobil, kakršnega poznamo danes ima za sabo že ve? kot dva Abrahama.Ni bil izumljen zaradi želje po izumljanju, pa? pa zaradi potrebe.?lovek si je dolga stoletja želel imeti stroj, s katerim bi ne bil odvisen od č in poslušnosti živali, ter vremenskih vplivov. Potreboval je prevozno sredstvo, ki bi se, tako-reko?, premikalo samo od sebe.

Beseda avtomobil izvira iz grš?ine in pomeni čo (vozilo). Izum parnega stroja je nakazal pravo pot.Francoz Cugnot je 1769. leta skonstruiral prvi avtomobil na parni pogon za potrebe artiljerije. Stroj je sicer imel zmožnost č pet ton, ter potovati s hitrostjo 5 km/h, a kaj ko se je moral ustaviti vsakih 12-13 minut, da se je ustvaril potreben pritisk pare.1803 leta je imela iste probleme t.i. londonska parna čja, ki jo je naredil Thretvithick. Prvi "paramobil" (dovolite, da ga tako imenujem) v Angliji je naredil Murdoc, v Ameriki pa leta 1807 Evans. Po svetu so se v 19. stoletju izvajali mnogi poizkusi izpopolnjevanja parnega avtomobila. V Angliji je razvoj zavrla železnica, ki je od vlade izsilila stroge ukrepe za "paramobile". Omejili so namre? hitrost paramobilov na 6 kilometrov na uro. ?ez dan je moral voznik razobesiti č zastavo, č pa imeti prižgano č lu?. Poleg tega so bile takse za mostove in ceste zelo visoke. Na č v Nčji, Franciji in Italiji ni bilo takšnih ovir, zato se je razvoj nadaljeval. Sledili so razni izumi, ki so izpopolnjevali vozilo, n.pr. 1828 leta diferencial, 1835 leta prva s filcem obložena lesena platiš?a... Glavni problem je še vedno ostal: neokretnost oziroma težko rokovanje. Prvi dvotaktni plinski motor z čim vžigom je leta 1860 izumil Lenoir, a vozilo je bilo zelo drago in čsno. 1867 leta je Otto skonstruiral prvi štiritaktni plinski motor, devet let kasneje pa je Avstrijec Markus naredil prvi avtomobil na plinski motor z čim vžigom.

Pravi prelom je gotovo prišel 1885 leta, ko je Gotlieb Daimler skonstruiral avtomobil na štirih kolesih s petrolejskim motorjem in 3 KM. Le dobro leto za tem je Karel Benz patentiral trikolesnik z bencinskim motorjem in 4 KM. V tem obdobju so se pojavili že prvi či avtomobili, ki pa so bili zaradi velike teže in hitrega praznjenja čvih akumulatorjev ne či. Avtomobili so se vse hitreje razvijali, kar so jim čli vedno novi izumi: 1888 leta čica Johna Boyda Dunlopa, sledil je vžig s čo žč tuljave konstruktorja Maybacha, ter seveda vžig z čo čo gospoda Boscha. Avtomobile so v tistem ?asu izdelovali čnoma v čjarnah, kar je bilo dobro razvidno tudi iz njihove oblike.

Aleksander Praper