Tehnika - novosti

Bosch: 25 let ABS

Eden najpomembnejših elementov aktivne varnosti sodobnega motornega vozila je dopolnil 25 let. S sistemom za prepre?evanje blokiranja koles pri zaviranju (ABS) so namre? leta 1978 pri?eli opremljati mercedes serije S, nekaj za tem pa še BMW serije 7.

Od ideje do izvedbe?

Ljudje so iskali rešitev prepre?evanja zdrsa oz. blokiranja zaviranih koles, tako pri avtomobilih, kakor tudi vlakih in letalih, že od za?etka 20. stoletja. Tako je leta 1936 Bosch prijavil patent sistema za prepre?evanje blokiranja koles motornega vozila. Vsem za?etnim sistemom je bilo skupno to, da so bili preve? komplicirani in nagnjeni k okvaram, za povrh vsega pa je bil odzivni ?as teh sistemom bistveno predolg.
S pojavom digitalne tehnologije je v sedemdesetih letih preteklega stoletja kon?no nastopil ?as za vpeljavo sistema za prepre?evanje blokiranja koles tudi v serijske avtomobile.

Boscheva podružnica Teldix je že daljnega leta 1964 za?ela projekt izdelave sistema za prepre?evanje blokiranja koles. Prvi sistem, ki je nosil oznako ABS 1 je bil razvit že v za?etku sedemdesetih, omogo?al pa je skrajšanje zavorne poti in izboljšanje vodljivost vozila med zaviranjem. Sistem je vseboval okrog 1000 razli?nih analognih komponent ter raznih stikal in zaradi svoje nezanesljivosti ni bil primeren za serijsko proizvodnjo.

Po 14 letih razvoja in potem, ko je razvoj sodobne tehnologije omogo?il zmanjšanje števila komponent na okrog 140, je nastopil ?as, da se prvi serijski ABS z oznako ABS 2 za?ne vgrajevati v mercedes serije S. Še istega leta so z njim opremljali tudi BMW serije 7.

Kako deluje?

Vsako izmed koles vozila je opremljeno s tipalom za merjenje hitrosti. Signale obdeluje krmilna enota (ra?unalnik), ki v primeru zaznavanja blokiranja enega ali ve? koles z odpiranjem elektromagnetnih ventilov zmanjšuje tlak zavorne teko?ine in s tem zmanjšuje zavorno silo na dolo?eno kolo. V primeru, ko zazna, da se kolo ponovno vrti pri?ne zapirati ventil, s ?emer se zavorna sila ponovno pove?uje.
Vse skupaj poteka v del?kih sekunde, proces pa se izmeni?no ponavlja tako dolgo, dokler voznik pritiska na zavorni pedal.

Razvoj in dodatne funkcije

Bosch je v zadnjih letih stalno izpopolnjeval sisteme. Ob tem je šlo predvsem za izboljšave v smislu zmanjševanja velikosti, ve?je odzivnosti ter s tem povezanega zmanjševanja zavorne poti. S vpeljavo sistema ABS 5 (leta 1993) so se pri?ele dvigati tudi prodajne številke, saj je v tem letu delež vgrajenih sistemov ABS že zrastel na skoraj 30% leta 1993 proizvedenih vozil. Danes, ko vgrajujejo osmo generacijo sistema ABS ta delež znaša že skoraj 70%. Slednji sistem je bil predstavljen pred dvema letom. Zasnovan je v obliki modularne gradnje in tako omogo?a razli?ne stopnje zahtevnosti oziroma priklju?itve dodatnih naprav kot npr. ESP (elektronski sistem za nadzor stabilnosti vozila ? prvi? predstavljen že leta 1995) in TCS (sistem za prepre?evanje zdrsa pogonskih koles).

Kronološki pregled razvoja ABS

1936: Bosch prijavi patent sistema za prepre?evanje blokiranja koles motornega vozila

1970: ABS 1 je deluje v praksi, a zaradi nezanesljivosti še ni primeren za serijsko vgradnjo

1978: ABS 2 prvi? vgradijo v serijsko vozilo mercedes benz S in BMW 750

1981: dobavljen 100.000 sistem ABS

1985: s sistemom ABS se prvi? opremljajo tudi ameriška vozila

1986: 1.000.000 sistemov ABS

1987: prvi sistemi za prepre?evanje zdrs pogonskih koles (TCS)

1989: pri sistemu ABS 2E je elektronska kontrolna enota prvi?priklju?ena neposredno na hidravli?ni sistem

1992: 10.000.000 ABS

1993: vpeljava sistema pete generacije ABS 5.0

1999: 50.000.000 ABS

2001: sistem ABS 8

2003: 25 let ABSPo Bosch-presse povzel Martin V.
Galerija: