Avtosaloni

Razstaviš?ni prostori v Frankfurtu - nepredstavljive razsežnosti!

Nezadržno se bliža dan, ko se bomo novinarji zbrali v Frankfurtu pred bolj ali manj videnimi in najavljenimi svetovnimi in evropskimi premierami, ki se bodo bohotile v soju razstaviš?nih reflektorjev.

Vsaka znamka bo skušala na ogled postaviti kar najbolj privla?ne in zanimive avtomobile, ponuditi kar najbolj detajlno in skrbno oblikovano novinarsko gradivo, ki ga bodo po možnosti izro?al sam cvet ženske lepote, kar ga Nem?ija premore. Ja, sliši se privla?no. Sedaj pa dodajte še okolje: zarjavela železna konstrukcija, stene iz valovite plo?evine, umazana, obrabljena tla... Ne, tega si ne želim videti, tudi ?e bi tam stal pozla?en bugatti! Na sre?o pa ni tako. V samo opti?no privla?nost vložijo znamke ogromno denarja. Njihovi razstavni prostori nam v?asih prej vzamejo sapo, kot njihovi avtomobili. Vsak detajl je domišljen in v skladu z ugledom in zna?ajem znamke. Za primer, koliko materiala, truda in logistike je vloženega v delovanje razstavnega prostora ene same avtomobilske znamke, vas bomo popeljali na Audijevo razstaviš?e.

Projektni vodje pri Audiju primerjajo postavljanje razstavnega prostora z pospešeno gradnjo hiše. Potem, kop so celo leto porabili za na?rtovanje in pripravo razstavnega prostora, se v zadnjih dneh trudijo le tega postaviti v skladu z idejo. Za to zadnjo fazo, ki pa je edina vidna javnosti, imajo na voljo le 9 dni! Po sistemu ?just in time? kar 130 tovornjakov prevaža 800 ton materiala v Frankfurt. Le tega skuša potem 300 delavcev v treh izmenah povsem brezhibno zložiti v na?rtovano obliko. ?as je dostave posameznih delov je zaradi hkratnega dela vseh razstavljalcev izjemno natan?no dolo?en, sicer bi bilo postavljanje en sam velik kaos. Vsi materiali so skladiš?eni v Audijevem lastnem skladiš?u v Ingolstadtu in morajo prispeti ob to?no dolo?enem ?asu, kajti na razstaviš?u ni prostora za shranjevanje. Kon?ni rezultat je 4.500 kvadratnih metrov prefinjeno oblikovanega prostora, na katerem bo do popolnosti premišljeno postavljenih 32 avtomobilov. Videti bo možno tudi podro?je namenjeno tehnologiji, svetlobno streho in na konici v puš?ico oblikovanega prostora še konceptno vozilo. Svetlobna streha bo atraktivno osvetljevala to puš?ico, ki naj bi dajala ob?utek dinamike in pospeška Audijevem razstavnem prostoru ? v skladu z zna?ajem znamke.

Si lahko to predstavljate? Ne? No, saj si jaz trenutno tudi ne morem predstavljati oblike. Si pa zamišljam okvirne dimenzije. Te so orjaške! Audijev razstavni prostor bo meril 115 metrov v dolžino, 43 pa v širino. Potrebno elektriko za delovanje tega prostora bo priskrbelo kar 35 kilometrov elektri?nih kablov! Sama osvetlitev že omenjene strehe oddaja svetlobo s pomo?jo 1.300 lu?k, ki jih nosi 60 tonska konstrukcija na višini 8,45 metra nad tlemi. Svetilni elementi skupaj imajo mo? kar 1.300 kW! Vsak avtomobil osvetljuje 8 lu?i, ki so postavljene tako, da ne pride do nepotrebnih refleksov in da avtomobil kar najbolje poudarijo. Še huje si je zamisliti orjaško in izjemno težko strukturo, ki nosi cel razstavni prostor in jo morajo postaviti v 36 urah. Predvidoma bo morala letos zdržati oglede 850.000 obiskovalcev, kar je velika varnostna odgovornost!

Kot vedno doslej jim bo tudi tokrat uspelo. Prostor bo 12 ur preden bomo vanj pridrveli novinarji gotov in podvržen strogim o?em nadzornega odbora. Ta je sam koncept odobril že v za?etni fazi, tokrat bodo le še preverili njegov kon?ni izgled.

Nato se pri?ne delo zaposlenim na razstaviš?u. Tam bo v ?asu odprtja salona 150 Audijevih delavcev in kar 100 hostes, ki bodo skrbeli za nemoten potek promocije njihovih vozil. Nenazadnje bo na voljo tudi 560 kvadratnih metrov velika popolnoma klimatizirana veža, kjer se bo možno spo?iti in v miru ogledati razstaviš?e. Res. Postavljanje razstaviš?a je odgovorno in zapleteno delo, ki lahko na koncu koncev vpliva tudi na potencialne kupce. ?eprav se zdi, da so za kupce v ?asu ostre konkurence avtomobilske znamke pripravljene storiti prav vse in ?eprav delujejo prostori zapleteni in pregrešno dragi, se stroški za izdelavo in postavljanje Audijevih razstavnih prostorov od leta 1999 nenehno zmanjšujejo. Tako so leta 2001 napram letu 1999 prihranili 25 %, letos pa še dodatnih 10%, kar skupaj nanese že preko tretjino! In ta tretjina je za navadne smrtnike že prav nepredstavljiv znesek!

Alpra

Galerija: